#1580: Svenska Biografteatern

EXIT-:glam
SVENSKll llllllillllFTEllTEllN.

I dag, Torsdag, ngll slorslilal program.

r a I ll lls . lll.

skådespel i 3 akter av Urban Ged, V
 med ASTAÅ NIELSEN ihuvudrenen.

llsla Nielsen är erkänd såsom världens häsla
Filmsskädespelerska och liknas vid Teaterns g

Eleonora Duse.
b i Texl ä 5 öre i kassan. f

W Köp bilieller i god lid. W

svrnsKA minrnnrrnn.
Extrablad. g

   

llHSlfllN NSU

HSN NiBlSBll-Pfllllfdlll!
cl

illlllln

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1912
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain