#1579: Svenska Biografteatern

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

 

...1: Alltid absolut de senaste nyheterna å området. ..................

Program fr. o. rn. den 9 Sept.

 

 

 

 
 
  
  
   
  
  
 
 
  
   

 

 over nllhe =

Senaste Vecko-Journalen.

Verklighetskinemategratier från olika delar av världen.

Kärellells I

Ja, den kärleken, den kärleken. Gud Amor han leker allt iblandvlitet märkvärdigt
med oss människobarn, men han förstår dock tydligen att ställa allt till rätta igen. i 1

Så även här. Efter en förfärlig massa besvärligheter, skilsmässor, svartsjuka och "hunge-
rade benbrott får slutligen var och en sin. Och när slutet är gott, ja, dä ärju allting all right.

   
 
 
  
      
  
 

 

 

  

 

 

Millionären ooh lokomoiiv-
läraren

eller

En kamo om en oollarorinsessa.

Vitagrav Vita grav

 

 

 

 

 

 

 

 

Spännande kärlekshistoria.

Direktör Brandich är en mäktig herre, som ej så. noga räknar med medlen för att nå
upp till maktens och rikedomens sötma. Och nu har han beslutat att taga sin myndling, den
förtjusande Alma, till sin hustru, för att med hennes ansenliga förmögenhet lättare nä sitt mäl.
Men hon vägrar den osympatiske förmyndaren sitt ja-ord och i-lyr helt resolut. Direktör-en
sänder ett extratåg efter henne, men förgäves. Tack vare en ung lokomotivförare lyckas hon
undkomma.
Väl i säkert förvar hos anhöriga, ställer hon till med en glänsande fest, till vilken
ocksåJ den unge lokomotivföraren och på. spe även förmundaren inbjudes. Den senare förnyar
nu under fagra kärleksord sitt frieri, men får till sin grämelse bevittna, huru hon i stället
j skänker sitt hjärta åt den simple lokomotivföraren. Men denne var helt enhelt en milionärs-
l - son, som av sin praktiska pappa skickats att grundligt sätta sig in i yrket. Och glädjen var
stor och kärleken blomstrande.

Lufiakrobatik.

En enastående varielenummer.

Det är den världsberömda akrobattruppen uFontaniaslL underbara prestationer i fristå-
ende- och räckakrobatik vi här bevittna.

En var som beundrar smidighet, styrka och presition hos välutvecklade människokrop-
par bör se detta nummer.

Etl specialnummer au rang.

 

 

 

 

 

En  o.

Kemisk sten spelad ao Max Linder.

 

tätt klolnklnlel iillelel äkell iii kollo. lille!
W Rätt till ändring av programmet förbehålles. GM
Tiderna bliva tills vidare:

Vardagar kl. 7é 10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och helgdagar
kl. 1-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, Zidra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad
plats 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars
barn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.

 

Tryckeri-Aktiebolaget Folket 1912.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1912
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain