#1577: Svenska Biografteatern

-:-- Alltid absolut de senaste nyheterna å området.

 

 

 

x   
å ég,

en:a Kinemaluural-Färevisningar

 

 

 

 

 

Program fr. o. m. den 22 t. o. m. den 25 Aug.

 

    

 

 

llllsl 0113,! -
Olympiska Spelen 

 i Stockholm 1912.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Dödsboppef

Cirkuskupolen.

lluvmlrullen spelas av [len vyer lwln
- Sverue ullulmmn null avuullmle 

calle Bal-emma Å

 

i En av de största succeer som

 

existerar är

 Dödshoppef 
" Girkuskupolen. 

i lluvullmllen suelus nvneniivgf [min 
" SVBHIB ullllllurml null ävumlnlle 

Calle Bal-emma 

 

 

 

 

 

 

I En av de största succeer som
existerar är

Dödshoppef

- från

 

 

 

 

 

cirkuskupolen. I

 

 

Utförlig beskrivning a 5 Öre i kassan.

.I Läs och se ne ulsämln lllnnscnverllell å alliscn. . .. .V
,. S., S.. till,

 

 

 

 

 

 

 

 lilvlunm null l en .del skyllliinsler :71.5
...ll-l- I

 

I

llllsl. Burn ällil lCllE lllllrillle llll llelln lllllurillll.
W. 4 För undvikande av trängsel loedes

M allmänheten köpa biljett i god tid.
ijH program om JWån dag.

K" Rätt till ändring av programmet förbehålles. 1

Tider-ba bliva tills vidare:

Vardagar kl. 7- 10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och helgdagar

kl. 1-5 och 6-10 e. rn.

PRISERNA: lista plats 35 öre7 23dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. R eeeeee rad

 

 

 

 

plats 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars

barn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.

 

Tryckeri-Aktiebolaget Folket 1912.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1912
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain