#1571: Svenska Biografteatern

Kinemalugnl-Färevlsnngar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

 

 

Alltid absolut de senaste nyheterna å området.

 

bProgram fr. o. m. elen 21 Oktober.
 En. A-gmAä-:ä-:Låk

lll BläSllltllS l .

 från Eropikernas underbara regioner. 

 

 

 

 

Sforslagel" gripande familjedrama från
lrrlqezl mellan onrd- och Sydsfalerna.

 

 

Kriget har öppnats mellan deV amerikanskawNor-dv-c och loch" i fiii rad livliga I.
bilder se vi de unga rekryterna taga bort under viftningar och gråt av de kvarvarande anhöriga.

Men vi se också en ensam mor, som förlorat sin man, och nu skickat bort tre av sina
gossar till kriget och endast har en kvar, sonen Bobby. .

En dag får den ensamma så lasa i tidningen om att hennes tre söner fallit, men lika
stor som. hennes under-givna sorg blir, lika stor blir glädjen över att få sluta i sin famn sonen
Bobby, som vid krigsnnderrättelserna skyndat hem.

Men kriget kallar även honom och på. moderns enträgna böner drar den hnrtige unge
mannen ut i fält.

:Yår bevillna vi nu fälfmarscher, lägerliv och förberedelser fill slriden, som i slar-
slagen, massinlryclc och Iivlighel söka sin like.

Men unge Bobby är feg. Kriget avskräoker den unge och han söker Hy, men infångas
och stickes in igen i ledet.

Så kommer drabbningen och mitt i största krigshettan får Bobby ett tillfälle att fly hem
till sin mor. ,

Men där har krigets förbannelse lagt sig tungt över hemmet. I mästerliga scener se vi
granater tända eld på de gamla ståtliga herresäter och gårdens folk rädda det dyrbaraste, för
modern bestående av några fotografier av de sina. Och så får hon en fristad hos en gammal
negerfamilj, som räknas bland trotjänarna.

Hit kommer nn Bobby inrusande, en desertör av fanan. IHammande vrede visar modern
ut sonen, ger honom en fana-och befaller honom ut i striden, som rasar utanför.

Bobby smyger sig tillbaksa till de sinas leder, som äro på återtåg, och vid åsynen av
deras flykt gripes han av förtvivlans mod.

Han svingar sin fana, rusar i spetsen för sina lanrlsmän mot fienden, var efter en hård
dust den slås på flykten, och faller så för en kula.

Men "hemmetI sitter en gammal mor och gråter och tackar Gud för att hon förlorat alla,
sina söner i strid för fosterlandot.

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  

EH .så slorslagel nummer med .spännande drabbningar
och gripande moderssorg har sällan visars förr.

  

jWax c.finaler i huvudrollen.

Max har blivit svårligen kär i boxarens dotter. Men hon har som villkor Lit-fast att hon
skulle gifta sig med den man som kunde slå henne i boxning; Max blir naturligtvis pigg och
sedan han tränat och funnit sig mäkta stark, han slår en dag sin betjant genom en hel vägg,
infinner han sig hos den sköna. Där vänta redan flere friare, alla välkända boxare. Ingen
har dock tur och det tycks gå lika illa för vår Max. då han slutligen hnner det riktiga medlet.
ja, JWax, ja, han klarar sig allliol lill sl"st .

åwwwwrärr
Programmet även llllålel lär barn.

M" Rätt till ändring av programmet förbehålles. "W

Tiderna bliva tills vidare:
Vardagar kl. 7- 10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och helgdagar
kl. I-5 och 6-10 e. m. I
PRISERNA: lista plats 35 öre, 21dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad
plats 50 öre. Sön- och helgdagar mellanrkl. 1H-3 och 3,5 e. m. populära 2 timmars
barn- och familieföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.

 

 

   

  

 

 

Tryckeri-Aktiebolaget Folket 1912.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1912
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain