#1570: Svenska Biografteatern

ge få.

Kinemamurat-Färevisninuar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

 

Alltid absolut de senaste nyheterna å området.

Program fr. o. m. den 14 Oktober.

 

 

i

veckans nyheter

l-t Pathé-Journal.

 

 

Små vov-var emellan.

En näpen bild ur våra fyrbenta älsklingars värld.

JoLAs LÖFTE.

Storslagen, spännande lndianbild.

 

 

  
   
 

Indianilickan Jola bliver tillfängatagen av nägra banditer, men befrias av en guldgrävare
och bliver förd till dennes bostad. Jock, guldgrävaren, fär därefter underrättelse från sin
fästmö, att hon och hennes fader anlända med en karavan.

Jock sänder Jola tillbaka till hennes stam och hon lovar honom vid avskedat att senare
visa honom ett ställe, där han kan finna guld.

Indianerna hava emellertid fätt veta, att en karavan är i annalkande och angripa denna
samt taga till fånga .looks fästmö och hennes fader. De bindas vid ett träd för att brännas.

"HW-Lola underrätta Jeek em hanseranhsäniigzaswb    v  -
på. vägen indianerna som tillfängatagit Jocks fästmö och svärfadern.

Jola räddar nu Jocks fästmö frän att levande brännas av indianerna genom att hon iett
obevakat ögonblick passar på tillfälle att iföra sig fängens kläder och flyr, och indianerna sätta
efter Jola i den tron att det är deras fånge. Ett skott från indianernas kulor träffar henne,
och hon sjunker utmattad till marken. Där finner hon nu en guldklimp och bliver glad över
att nu kunna bevisa sin tacksamhet.

" Indianerna äro snart jagade på flykten av Jock och hans kamrater, vilka av skottväxlingen
kommit tillstädes, och Jock finner därefter Jola svårt skadad. I

Hon omtalar glad för honom att hon funnit guld och faller därefter död i hans armar.

De tillstädeskommande kamraterna tro att det är en fånge men då. Jock upplyser dem
om att det var hon som räddat hans fästmö Och svärfar, men att hon nu är död, blotta de
vördnadsfullt sina huvuden.

BARN ENS DAG

Utmärkta bilder från r
Söndagens festligheter

-- i STADION. E

  

      
 

 

fw" WH" m. 11,1..V .så r

 

 

 

 

 

 

 

Kaffekalas i flickpen-
i sionen.

Fröken Penelope, den värdiga pensionsfrun, vaktar med argusögon över sina smä oskyl-
diga duvobarn. O

Men dessa längta naturligtvis efter en smula roligt, och kan man eJ komma in genom
dörren, då fiska de upp sina resp. beundrare genom fönstren.

Och så. när fröken Penelope kommer, ja då. är allting sä snällt och oskyldigt igen. Den
ende som fätt en liten beta är den snälle professorn som Vid sin halsbrytande färd genom
fönstret höll pä att slä armar och ben av sig. Men sä är det att som värdig man göra
luftfärder.

 

WE" Programmet även tillåtet för barn. W

Is" Rätt till ändring av programmet förbehålles. "u

Tiderna bliva tills vidare:
Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och helgdagar
kl. 1-5 och Öe-IO e. m.

PRISERNA: lista plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserver-ad
plats 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1ä3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars
barn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.

Tryckeri-Aktiebolaget Folket 1912.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1912
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain