#1569: Svenska Biografteatern

för ah! de2 .som ännu ej se!! Kinemaw
fogmjiens sförsfa underverk

 

skala bi; 1 ffzyäzle här-mg visas :fm-mm
även i dag Zorsdag kl. 8-70 e. m.

Sista dagen "QUQ VÅDIS 2"
Has-bmw! mm" -ueäep ams

 

 

Eskilstuna, Tryckeri-A.-B. Folket, 1913

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1913
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain