#1568: Svenska Biografteatern

I[lifelegralm

 Svenskan Binnrallealern.
Från nnn men i [Inn ansnnulill nnn nnnl

nn nnnnl i [nnlnn

[len ål Mni 1913 i vilken svensken n. nnlnrnn snnrnr.

AVDELNINGAR:
4. Malet

5. Ahlgren löper in

 

l. Starten vid Windsor
2. Under loppet en grupp löpare
3. Ahlgren och Kolnl-emainen sida

ö. Kelnlemainen löper in son] tvåa
vid sida

7. Segel-treféen

 

 

Den sensationellaste löpning som gått av Stapeln i
England, Vari alla Världens mest bemärkta
löpare deltogo.

nns;H nnnnn .min insns nnnn vill Snnnnnens Bnnn i nnn anilieinrnslnfllninnnr.

Eskilstuna, Tryckeri-AJ-B. Folket, 1913

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1913
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain