#1566: Svenska Biografteatern

Färsm mils 511 äre, andra nlnls 35 öre.

Svenska Biuurnilenlerli kl. 6-8, 8-10 e. m.

0bs.! 0hs.!

2 timmars program 6--8, 8-"10 e. m.
635.!

   

035.! första- plafs 50 öre, andra plafs 35 öre.

Högtidsstunder å

vENslm mnairiiiiii

blir det för dem som komma att se det nya programmet
med början i DAG TORSDAG.

,  .ll  311  ,. 1
. l . .1,11  1- -1 r; - .i
V " i i in: i 1 i. l l

f i: ; 1- li x" .  V

 . i V nl I: . r -

. -1 i: i 25);
l l ; vv - ni: i
l

Drama i 5 akter.

 

   

I huvudrollen: Fröken Hannl WelSSe.

Bilden är 2,000 meter lång och tager en tid av 2 timmar att förevisa.

Denna iilni är ett storslaget bevis pä kineniatograiiens fullkomlighet. Bild-
serien är över 2,000 meter läng ooh från början till slut bjuder filmen pä ett
enastående intresse. Allt starkare och starkare spänner sig handlingens träd för
att slutligen i sista akten nä sin kulmen. Filmen är iscensatt av Vitascope, Berlin,
utgivare av: "Kvinnan utan hjärta", "Klöver-Knekt", "När tilliten brister" ni. ii.
-- Med denna 2,000 meter långa bildserie kan man säga, att iirman lyckats slä
rekord. Upprullandet av filmen tager tvä timmar i anspräk ooh är iilmen näst
"Samhällets olyeksbarn" den längsta iilm, som någonsin inspelats.

Jake för barn. W
Text a 5 öre i kassan.
Ost 0bs.!

2 timmars program 6-8, 8-10 e. m.
OBS",I föl-sia plats 50 öre, andra plats 35 öre. OBS!

 

ÖBSJ Uppmärksamma tiderna och de billiga biljeffpriserna.

 

 

 

Eskilstuna, "rn-aktieboifrslka, iåis

.lll .3 lll-8 69-9 .lll lllillllallnmlllä lillSllaliS

"Hill 52 Slillll llllllll! 6ill!! lill Silliil BlSlllel

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1913
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain