#1562: Svenska Biografteatern

E xT   x ABLAD

 

Asta Nielsen program.

Svenska Biumilenlem.  

I DAG
Premiär på vårt nya Asta Nielsen program.

 

I H Il li a [I

 

 

 

 

 

 

En episod från Balkankrigel. P

Sal-deles aktuell då kriget ånyo har börjat och kanonerna tala sitt

.menion uaslam msv

hemska språk, spridande död och .förintelse och blomman av den man-
liga befolkningen stupar pa slagfaltet.

Asta Nielsen program.

lndelat i 3 akter och 49 avdelningar.

088.! Icke för barn under I5 år. 038.!

Text å 5 öre i kassan.

Asta Nielsen program.

Eskilstuna., [Fryrckeriaktieholaget FolketJQlll.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1913
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain