#1560: Svenska Biografteatern

Å l

f
.i

é Ex   RABL 
Nytt! . I dag nytt program å Nyli!

SVENSKH llllllillllFTEllTEllN.

Urpremiär i Eskilstuna. = Första gången i Sverge.

Har först i dag blivit godkänd
 av Svenska statens censurbyrå. 

E H k v i n n  
   heder.

.l huvudrollerna uppträda eliten av de danska skådespelarna och sl;ådespelerskoriiia. (Slå .1"-
s-kilt torde nämnas: Psilander och Einar Stangenberg. Ungdom och lagring, verls lfig"
konst ooh ett glänsande spel förenas här till ett fullödigt helt.

 

 

 

 

 

 

Allt Vad man ooh kvinna heter, unga ooh gamla böra se denna kamp för

En kvinnas heder.

 .f  sun;
B01 folsta gangen 1 Svelge.

urpmmiar i Eskilstuna ä stNsKA BlusnAFTEM-EHM.

Icke för barn under 15 år.

Fullständig beskrivning 51,. 5 öre i kassan.

 

 

oBsJ Extranummer. i - 033.1 f

66P R l N S66

Stockholms hrandkårs populäre hund i sin speciella Verksamhet.

Har under senaste tiden i Stockholm varity den biografbesökande allmänhetens största attraktion,

 

ViTlidiilstnna5 Tryrkeriaktiebolagut Folket., 19123.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1913
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain