#1556: Svenska Biografteatern

Kinematngral-Färevisningar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

 

Alltid absolut de senaste nyheterna å området.

 

Program fr. o. m. den 7 Oktober.

Ve ckans ijhe ter

--= rama-Journal. =...-

e ifennes ära.

Överlägsen fmerikansk konstfilm.

 

M" Costello i huvudrollen. .w

Glatt smattra trumpeterna, dä de värvade draga ut till det främmande landet. Men där
i ledet gär en ung man, som med tärfylld blick skådar upp till de kära han nu genom sitt
lättsinne måste lämna. Å

Odet styr dock,  att han oförmodat får återse sin älskade syster. Fadern har dött och
lämnat honom i hans regemementsc-hefs värd. Med skräck ser han hur hennes oerfarna hjärta
dåras av en samvetslös officer. I sista stund lyckas han rädda hennes rykte, men-med upp-
offrande av sig själv. Men systern aniörtror sig ät sin förmyndare, och denne tvingar den.
samveltslösa att fritaga .hennes bror från den falska anklagelsen.

Aran är räddad, bade .hans och hennes.

 

 

Q-V n WB- - Å- -J w din: denna. - V-

Reiserstuhl.

- Stol-slagen naturbild.

 

 

 

i Segelregattan vid
é JVynäs.

.711 tressant natur-bild.

 

 

 

 

JYlellan tvenne eldar.

Gharmcmt Vitagraph-lustspel i 78 avdelningar.

De tvåJ systrarna Gertrud och Artemise hälla innerligt av Ivarandra, och Bunny drar den
slutsatsen att den ena av dem skulle bliva en utmärkt hustru.

Bunny bliver snart presenterad för dem och börjar strax kurtisera. Men det sorgliga är,
att de äro tva.y "Hade det endast varit entL - tänker Bunny - kunde jag varit riktigt lycklig.

Artemise ställer emellertid om, att hon blir ensam med sin käre Bunny, och allt skulle
nog gått efter önskan, om icke Gertrud en stund därefter kommit hem. Vad hon nu får se,
gör att hon just icke bliver så särdeles. glad.. Hon praktiserar sig bakom en skärm, och stac-
kars Bunny tror att det spökar i huset. Han kan icke uthärda längre, utan avlägsnar sig till
stor förargelse för stackars Artemise. Nu är det Gertruds tur att vara ensam med Bunny,
men detta avlöper lika olyckligt som för Artemise.

Bunny anser det slutligen vara bäst att för alltid vända de båda damerna ryggen och
med tärade ögon se de honom lämna deras hus. Men Bunny tänker i sitt stilla sinne, att
ungkarlslivet ändå är bra härligt.

 

 

 

Programmet tillåtet för barn l

I." Rätt till ändring av programmet förbehålles. "I
Tidernabliva tills vidarer

Vardagar kl. 7- 10 e. rn., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och helgdagar

kl. 1-5 och 6-10 e. m. .

PRISERNA: lista plats 35 öre, 22dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad
plats 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars

barn- och familieföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.

Tryckeri-Aktiebolaget Folket 1912.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1912
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain