#1554: Svenska Biografteatern

st
  ä Kinemanurat-Färevisninuar

.mammans-.mm

 

 

 

lemplmns stora eleganta
hörsel, Kungsgatan 36

 

 

givas daghgen efter utsökta och gedigna program.

 

 

Alltid absolut de senaste nyheterna å området.

Program fr. o. m. den 28 Oktober.

 

t
r

k

i
r

i
r

i
r

i
r

i
r

 

Veckans nyheter.

m"- Pathé-Journal. W

Illustrerad tidning över allt som händer och sker pä jordklotet.

Nordiska djurarter.

Högst intressanta bilder.

Viia-giraphs- .sisia stora iriumél

 

o v  l 

. f- V .
 V-v -Å 1 L  1 - e. U
i lv

Episod från Boerkriget.

-, .i
W. .

 

Spännande mästerligt spel.

Innehållet är i korthet:

Två unga män äro förälskade i bankdirektörens dotter. En dag blir ett fel begånget i
affärerna och Blackborn beskyller Kenneth för detta. Denne blir avskedad och Blackborn,
som begått felet, triumferar. Kenneth söker som frivillig i striden mot boerna glömma allt.

Även Blackborn kommer dit. I striden träffas Kenneth av en kula. Blackborn räddar nu ri-
valens liv. Själv blir han dödligt sårad och bekänner på dödsbädden sin skuld. Kenneth
vänder åter till sin gamla plats och. sin brud. -

Mv-

1 " Under Spaniens sol.

Barcelona. En av söderns vackraste städer.

Huvudstaden i Katalonien i Spanien är Barcelona, cn stad som pä senare åren gått oer-
hört framät och nu räknar en halv miljon själar. .

Barcelona är, vilket också mer än väl framgår av de vackert kolorerade bilderna, en a
Spaniens vackraste städer. Särskilt förtjänar märkas en jätteesplanad, som gär genom hela
staden och som ej har sin like i hela världen.

Förtjusande parker med tropisk växtlighet, gamla kyrkor och borgar etc., allt blandat
med brådskande modernt storstadsliv, se där vad vår film upprullar. "

W-V

N W

Petter i elden. i

Ja, vår vän Petter han är då en stor Don Juan. Men en dag finner han sina talanger
alldeles för stora för att låta nöja sig med endast en och så. beslutar han att förvärva sig de
båda damernas kärlek. Men Petter glömmer förmodligen ordspråket "den som gapar efter
mycket, mister ofta hela stycket", och. det brukar aldrig ändra sig.

Petter råkar i en synnerlig svär dilemma och han fär sannerligen vara glad att han hel-
skinnad kommer från äventyret. Och naturligtvis får han ingen av damerna. Stackars Petter.

ml
W

l

i

l

l
l

l
l
l
l

W

l

W

l
l
l

1

l
l

 

 

n ,
ImmmmmmmEm-NI

WE" Programmet även tillåtet för barn. W

I: Rätt till ändring av programmet förbehålles. .-
Tiderna bliva tills vidare:

Vardagar kl. 7ä10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl.16-10 e. m., Sön- och helgdagar

PRISERNA: 12sta plats 35 öre, Zidra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre.

kl. 1-5 och 6-10 e. m.

plats 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m.
barn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.

Tryckeri-Aktiebolaget Folket 1912.

Reserverad
populära 2 - timmars

l

g

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1912
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain