#1553: Svenska Biografteatern

=-= Kinemamgraf-Ftrefvisningar

 

 

 

 

 

hörsel, Kungsgatan 36

 

 

x   I i i
Å mmm en detta ll?

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

 

 

Alltid absolut de senaste nyheterna å området.

Vid pianot: Direktör GUS T. SUNDEL.

Program fr. o. m.rolen 18 t. o. m. den 20 Dec.

 

 

 

Veckans .anngna I

Pathe-Jeurnalen.

 

 

 

 

Den sist utkomna.

 

j. 1 I I i

 

 

 

Nyhet för dagen!

Skansens Fagelvärldi

 

 

Intressanta och lyckade bilder frän Skansenslfiädrade innevånare.

 

 

 

af Ida-, .and -l-Mwn Me.. mm- -

 

En läkares bragd

eller

I fängelset för sin plikttrohet.

Uppskakande verklighetsdrama.

En läkare häktas för ett brott, till vilket han är oskyldig, dömes i en starkt dramatisk
domstolsscen till flera års fängelse, men lyckas en natt att tack vare en kamrat fly. Vakten
skjuter efter honom utan att träffa och den olycklige irrar nu omkring i sin fängdräkt i sko-
gen, eftersatt av beridna. konstaplar.

På. sina strövtåg kommer han så. till en stuga, där en mor bor med sitt barn. Den lilla
angripes av strupsjuka, och., i ett spel, som är ett litet mästerstycke för sig själv, se vi den
lilla nära dödens brant.

Emellertid bryter sig fången in vild av hunger och kommenderar fram mat och dryck
tills modern lyckas få. fatt en revolver och nu börjar kommendera den vildsinte att uträtta
en del sysslor.

Så. med ens blir läkaren varse det med döden kämpande barnet och nu vaknar hans
bättre jag. Han blir nu endast läkaren, som skall göra sin plikt och går så. fullt upp i denna,
att han stannar kvar, när förföljarne inkomma i stugan, och ber om anständ en stund för att
bota den lilla.

Krisen är lyckligt över. Doktorn belägges med handbojor, och i en gripande scen söker
han med bundna händer ta avsked av den lilla, innan han återföres till fängelset.

Han offrade sig för sin pliktl

Ett känslodrama av rang. Starka dramatiska effekter och välspelning.

- å.å-

LBnlgarisk landsbygd.

En serie vackra naturbilder av största intresse.

 

 

 

 

 

 

1. I skolan. - 2. Kvinnorna spinna ull och väva sina kläder. -- 3. Ett besynnerligt
sätt att utestänga kylan. - 4. Jordbruksarbetet. - 5. Sockenprästen och hans åhörare.
- 6. Söndagsnöjen. - 7. Bruddansen. -- 8. Framför apparaten.

 

 

 

 

Rebinets apa.

--- Skratthas av rang.

= = - I l
Is" Rätt till ändring av programmet förbehålles. 1
Tiderna bliva tills vidare:

 

Drapligt skämtnnmnler.

 

 

 

 

Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m.7 Sön- och helgdagar

kl. 1-5 och 6-10 e. m. , ,

PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre7 barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad

plats 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars
barn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.

Ngtl program Torsdagen den 21 December.

Tryckeri-Aktiebolaget Folket, 1911.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain