#1551: Svenska Biografteatern

Å kmplmrdens stora eleganta
X tömt, Kungsgatan 36

 

l

 

   

 

 

 

Kinemainnrai-iiirevisninnar

g1vas dagligen efter utsökta och gedigna program.

 

Alltid absolut de Isenaste nyheterna å området.

 

Program fr. o. m. den 18 November.

.AA-A AA
l Y A l

 

llevv iver veckans nyheter.

Senaste veekn-inurnalen. Verkligheiskinemaingraner från nlika delar av världen.

Grekisäk-llnmersk brottning

På denna var bild förevisas de knep och finesser en brottare har för att besegra sin mot-
ståndare. Det ar de mest framstående yrkesbrottare, som här äro tagna i tävling, varför bilden
är av särskilt intresse för sportintresserade.

 

 

 

 

a

Knnsinärens unnvaknanrie

eller

=Mniiershiiiriais seger;

Gripaniie verkligheishilil ur livet.

En anrierikanskÅ bankir med? :sinbb som alu på nu Indalth 
man, som befinnes vara ett musikaliskt geni.
söka dem i Newyork.

Grossen drömmer veckor igenom om under-landet, dar guld och ära skall vänta honom,
och i sin förtvivlan lämnar modern honom sina hopskrapade slantar och han kommer över,
mottas och får framgång. .

Tre år ha gått och han ar nu världsberömd. Men framgången har berusat honom. Han
glömmer sin gamla fattiga mor i hennes ensamhet och hon fattar då beslutet att resa över
till honom.

På en gata i Newyork får hon se en affisch om att sonen skall spela på en stor konsert,
och mitt under musiken kommer den gamla in, en gripande scen av stor verkan. Men han
ser henne ej.

Hon tar dock reda på hans adress och just under hans förlovningskalas kommer den
fattiga, och nu veknar sonens hjärta, och den gamla föres in i fastsalen - en betagande Och
gripande seen. I

 

De ge honom sitt visitkort Och be honom upp-

Och så. slutar allt gott och väl.

o o " , o o
ffsz: 8 E G V A ffsz:
o.. 0.0 I 0.0 o..

innrn rniidii vieieiv.

Det är min brud.

Präkiigi Amerikanskt lusispel. lnspelal av I. M. P. Gomnany, Newynrk.

I den manliga huvudrollen, den valkande talangfulle skådespelaren Mr Georges, vilken
på sista tiden t. o. m. börjat tavla med Costello om publikens gunst.

 

 

 

 

Express!

 

 

 

 

 

Programmet även tillåtet iiir barn. W

:f Rätt till ändring av programmet förbehålles. "I

Tiderna bliva tills vidare:

-  "I .. . . ..
"Piiäuna L-ii liiiå

 

Vardagar kl. 7- 10 e. rn., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 c. m., Sön- och helgdagar

PRISERNA: lista plats 35V öre, ZIdra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre.
Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars

kl. l-5 och ÖMIO e. m.

plats 50 öre. I
barn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre7 barn 10 öre.

 

Tryckeri-A ktiebolaeet Folket 1512.

Reserverad

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1912
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain