#1542: Svenska Biografteatern

sv-ENSKA ngar

Stora Templarsalongen,

.X :X1

-lEAlERN k

 

Kungsgatan 36, Eskilstuna.

 

 XD

2.

i
i,

; Musik utföres av Pianist PnoTUs ÅSLUND.

L, .

 

,
f

I Q lf usportsu  Q

.ill-lllill-illlllllllnllllll-IIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.

O

 

.I

IFonnvlsNiNor AV
LEVANDE BILDER

Vardagar kl. 7--10 e. m., Lördags-:och
helgdagsaftnar kl. 6--10 e. m. sam-t Sön-
och helgdagar kl. 1-5 och 6-10 e. m.

...- N)

   Pnoonnn e 

från och med den l till och med den 3 Mars l909.

adelinclustri.

Mycket intressantI bildserie.

. l i
I Idrottsföreningen

 

...P - Nationella 

vinernvlmia?

i Eskilstuna :909. i

nonyma brevet)

- - 1 Gripande bild ur livet.

, Två. ungdomsvanner hava icke sett varandra på. många år. På en
inbjudning besöker den ene, en modig officer, sin gamle skolkamrat.
Denne, en fabriksägare, har en bildskön fru. De vanliga konventio-
nella hälsningarna "aro avslutade och allt är gott och väl. Denmyo-
ket överarbetade husbonden måste tilldela sin skrivare en tillrättavis-

ning för felaktigt arbete och denne hämmas nu på sin chef genom" att -

skriva ett anonymt brev vari. .han beskyller sin husbondes kfru föra-tt

O

O
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I ,
I

 
 

C

P

bedraga--sinvrnanzV 1Hasläromåerrsätter  till lfrevéltgoehfiölöer"svartsjuweåsef

sin frn och officeren. På. en oskyldig promenad som den unga frun
företagit med vännen träffar maken dem arm i arm. Stor skandal och
följden därav blir en kallelse till duell. Den-unge officereris överste
försöker dock att ordna saken i godooolh besöker husbonden. I den-
nes privatkontor fåröversten plötsligt genom ljussläokareii syn på. av-
trycket av det anonyma brevet. Förklaringen är snart gjord och den
akta mannen och vännen åter försenade. Den karaktärslöse skrivaren
bliriavskedad. I

Levande och sjungande bild: v

Ur op. Rigoletto.

[9]....OO...OOOOOOOOOOOOOÖOOOOOOO0000000000

OO

000000

.0000000000OQ0.00...OOOOOOOOOOOQOOOOOÖOO

Sjunges av operasångerskan bIIIB-IIRMVJDINI.

Italienska vattenlall.

Stol-slaget. . Ir. Hänförande. ;

1

IIIUIIIIII

. " O
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.

OO

.El .i på.
9..
O
Q

:f-

gäspa. Men, o ve, han kan icke sluta munnen åter ty den har gått. ur

led.

Allmän bestörtning."l kMan försöker genom goda föredömenfförmå

den olyckliga människan att sluta munnen, men allt är förgäves. Man

använder våld, men ingenting hjälper.
munnen. SåJN utspelas de mest lustiga scener.

Icke ens tandläkaren förmår sluta

Slutligen visar sig även den unge mannens svärmoder på. bilden och

behandlar med svärmoderlig ömhet den stackars svärsonen. f Men därvid
i kommer hon medx sina fingrar för nära den öppna munnen som plötsligt

sluter sig.

Begagnande sig av lägenheten att få bita .sin hatade svarmoder i

n fingrarna; uppbjuder den unge mannen hela sin kraft för att sluta mnn- t

nen, och . . ., han lyckas.
Oerhört rolig.

g

 

 

getts-

. Biljettpriser: han plats 35 öre, stora plats 25 öre;

Barn lzsta plats 25. öre, 2zdra plats 15 öre. Populära 2-tim-
mars barn- ooh familjeföreställningar Sön- oohI helgdagar 1
mellan kl. 1-3 och 3-5. 25 öre för äldre, 10 öre för barn.
Reserverad plats: läktarens fond 50 öre. ,

Nytt program f"Torsdagen den 4- Mars.

l

. llen urletlnänunaj kåken. I -

fi En ung gift man plågas i hemmet av .låligtråkigheten Han måste

Eskilstuna, Ikyckcri-Aktieb. Folket "51009

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1909
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain