#1539: Svenska Biografteatern

i stNsKABmGRAf-TEATERN

Stora Templarsalongen tigga Kungsgatan 36, Eskilstuna.

 

 

FÖEEVISNING Av.
LEVANDE BILDER

Vardagar kl. 7-40 e. m., Lördags- och
helgdagsaftnar kl. 6-10 e.w m. samt Sön-
och helgdagar kl. 1-5 och 6-10 e. m.

 

PROGRAM,
. från och med den"5 till och med den 8 April 11909.
1. Franske kryssaan Vol-
taire går av stapeln.

:fiol-slaget.

    
  

  
 

i! GGGGGGGQGWGEGGGQGGGGGGGG

Den blinde från
i Jerusalem.  

Passions-spel.
En överdådig konstiilm från Kristi tid. i

Absolut enaetående. i

. Påvens livgarde.

Denna högst intressanta bild visar oss påvens berömda sohWeitzer-
gande i sin tjänsteverksamhet. Dessutom för filmen oss till det kyrkliga
Rom, där vi se den-stora Peterskyrkan.

. f V -
in ...fri-v... -J-Z-a .mé--W-.v-Aawy. .u en-äsaaanwmwm--Päf :se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K.

4- ...I-...IIIIII-.II-I...III-III...III-...IlliI....II-III....III-III...III-II-II-IIIIIII-.. 
...I-...I I... II lll...IE...-...I-IIIIIIIIIIIII-.IIIIäQIIOQI
Ei Levande oeh sjungande bild: EE
.I .I
 - ii " ii 
.I ll .
 uupr. a run 
:i . ::
EE Sjunges av operasångarne Wilma Conti & Georg Braun i Berlin. EE
...I-...IIII I... III-.II .II-IIIII-I......I-...IIIIIII-ll ...I-..-
.OO-...IIIII I.. I .III-.l .III-III...-III-IIIIIIII-IIIII.III-III...-...l-..-

5 .IF i Å .I
I f o l i l d
.ag arnes an .
En särdeles intressant bildserie ur fåglarnas liv, fotograferad av de
berömda tågelspecialisterna hrr Richard och Cherry Kearton.
i 1. Grupp av Vattenfåglar. . 18. Pondicherry-garnar.
2. Ejder: , 19.. Kondor.
3. Indisk vildand. 20. Kungsgam.
4. Vita svanar. å . 21. Kronduva.
5. Havsmås. 22. Amhurst fasan.
6.. Åylesburyänder. 23. Kalkoner och deras ungar.
7. Beckasin. 24. Trana. " -
8. Svart svan. 25. När det går hett till hos
9. Svanor med sina ungar. storkarna.
10. En iiook kungssvanor. Y 26. Strnts.
11. Pelikanernas måltid. 27. Strutsfarm.
12. Pingvin. 28. Skrikare och ibis.
13. Jackass ooh Ibis. 39. Flamingo.
14. Hornbill. 30. Rödhalsad dykarfågel.
15. Ara. Papegoja. 31. Unga trastar i sitt Ioo.
. 16. Skägg-Gram. 32. Trädgårdssångare i sitt bo.
17. Sjöörnar. 33. Havsmås i sitt näste. -
l F" I.
E II I I. I 
4 i Gonemknmisk. . I

i

Musik utföres av Pianistrnofros ÅsLUNJ). .

-elB--

Biljettpriser: lzsta plats 35 öre, 2zdra plats 25 öre.
Barn lzsta plats 25 öre, 23dra. plats715 öre. Popnlära 2-tim-
mars barn- ooh familjeföreställningar Sön- och helgdagar
mellan kl. 1-3 och 3-5. 25 öre Qför äldre, 10 öre för barn.
Reserverad plats: läktarens fond 50 öre.

Långfredagen inga föreviinsninyalr.Ä I 

Nytt program Lördagen den lO April.

- (Påskafton) z . M g, 

Eskilstuna, Tryckeri-Aktier). Fame: 1909 i

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1909
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain