#1537: Svenska Biografteatern

stNsKABIqliRAr-TEATERN

Stora Templarsalongen

1.

2.

L3.

4.

7.

04:30 Kungsgatan 36, Eskilstuna.

FöREvI-ÅSNING Av
LEVANDE BILDER

Vardagar kl. Å[ii-"10 e. m., Lördags- och
helgdagsaftnar kl. 67-10 e. ni. samt Sön-
och helgdagar kl. 1-5 och 6-10 e. m.

 

lEacocknivi1  

från och med den 29 till och med den 31 Mars 1909. 1

l

Vintersport i Spreevald,
XSödra Tyrolen.

Friska naturhilder. i

Ett verksamt impregne-
ringsmedel. I

Kemiskt. f

Herr Siegfrid har en sådan fruktansvärd tandvärk att han skulle
kunna riva upp träd från marken. Som en vild Roland springer han ge-
nom gatorna och får då syn på skylten där en tandläkare bor och skyn-
ldar genast att uppsöka denne. .lämrande beklagar han för honom sitt
onda. Läkaren, som iippfnnnit ett alldeles nytt bedövningsmedel vill nu
prova detta på sina patienter. Det har den fenomenala egenskapen attV
göra kroppen känslolös och med detta bedövar han nu hr Siegfrid, vilken i
snart lämnar tandläkaren med leende ansikte. Då han på. gatan går och
läser en tidning blir han överkörd av en velocipedryttare. Dock, det rör
honom inte. Leende ursäktar han att han höjt hjulet för cyklisten. Denne,
helt förvånad över hans känslolöshet, tager emellertid till flykten. Herr
Siegfrid fortsätter sin vandring och ofredar en herre, vilken på skonings-
löst sätt bearbetar honom med knytnävarna, men vår vän ser den rasande
i ansiktet och skrattar. Vid slagsmålet har han fallit till marken och en
vagn kör nu över honom. - För-skräckta springa människor till, men skrat-
tande reser han sig åter upp och lämnar de förvånade bakom sig. Det
blir kväll och han går mot hemmet. Plötsligt blir han överfallen av två
förbrytare, vilka tilltyga honom med sina knivar. Slutligen tro de att
han fått nog. Dock glad reser han sig upp Och betraktar de båda rö-
varena vilka hastigt draga sig tillbaka. Efter detta överfall tilltager hans
tandvärk åter. Han känner nu alla de smärtor som han dagen förut var
känslolös för och en herre som av misstag stöter emot honom blir nästan
massakrerad .av honom.

En rika av eni böjar
i Moskwa. Y

u
...I-:o

:: ::0000000000"ouoouooooouooounnu.  ::
O

w En tragedi

I O
eller

I Sådant är livet.

Gripande skildring ur verkligheten.

i
0

O

En kringresande familj bestående av man, hustru och barn ha
måst slå sig ned i en skog då hustrun på grund av sjukdom icke
kunnat gå vidare, och bilden visar nu hur livet gestaltar sig för de
båda andra efter hustruns , död. Fadern och dottern drager nu
vidare och försöka förtjäna sitt bröd genom att gå omkring och
spela och sjunga, men allt vad de förtjäna dricker fadern upp och
den lilla iiickan har det långt ifrån gott. Fadern kommer i dåligt
sällskap och tages en natt av polisen då. han tillsammans med några
andra försöker göra inbrott i en bank. Den lilla flickan står nu en-
sam i världen och kämpar en hård kamp för tillvaron, utmattad
faller hon på. en väg och blir skadad av en automobil. Herrskapet
som åker i automobilen tager henne med sig hem och då de höra
hennes berättelse besluta de sig för att behålla henne och. man är
nu vittne till de lyckliga dagar hon kommer att uppleva.

Ett år har förfiutit och hennes fader som sitter i fängelse har
länge arbetat på att fly därifrån och nu har det Vslutligen lyckats

, honom att komma så. långt att han kan undslippa. Med tillhjälp av
ett lakan hissar han sig ut genom fönstret men, knappt hunnen halv-
vägs, måste han hoppa ned för att nå marken. -

Detta misslyckades och dödligt sårad släpar han sig bort från
fängelset och uppnår den villa där hans dotter nu bor. Hon kom-
mer och inner honom döende och i hennes armar dör han nu lugn
då. han vet att hon kommit i goda händer. 1

...OOOOOOOOOOOO060...OOOOOOOOOOOOOOOOQOOO
00000000000000000.0000ÖÖOOOOOOOOOOOO000000

 

 

.gg- .1 :z v. .
:ål-:iåuouoouunuoooooouoooououooouuä .33

 

 

Levande oeh sjungande bild:

Ur oper. "Boheme".

Sjunges ev den världsberömde fenoren Oaruso.

Owncoonuno."ouonuoouououuo O 0-0

3 - I 8
O
g En resa fran engelska g
= l k I I - z
2, 0 onlerna z
z genom oasis till zibaus. 2
, å En utomordentligt intressant färd, varvid hesökes: ä
z y1. Tsingad, ruinerna. 2.1Staden Biskra.1  lålammam-moské- z
Q erna. el. Vattenfallen vid Hammam. 5. Staden Sidi Okba. 6. Ko- Q
O kosplantagerna. 7. Mozabite Fantasia. 8. Zibaus. Q)
g O O ...OQO00000....OQOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Ö O 

Modellen.

Kolossalt rolig!

Musik utföres avg Pianist rnorus ÅsLUND.

tens-

Biljettpriser: lzsta plats 35 öre, 2tdra plats 25 öre.-
Barn lzsta plats 25 öre, 2:dra plats 15 öre. Populära 2-tim-
mars Wloarn- och familjeföreställningar Sön- och helgdagar
mellan kl.1-3 och 3-5. 25 öre för äldre, 10 öre för learn.l
Reserverad plats: läktarens fond 50 öre. - I

 

åytt program Torsdagen den l April.1

 

Eskilstuna, Tryckeri-Aktieb. Folket 1909

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1909
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain