#1535: Svenska Biografteatern

stNsnnooRn-nlnnl

Stora Templarsalongen när:  Kungsgatan 36,- Eskilstuna.

 

FömEVIsNINGfi Av
LEVANDE BILDER

Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och
helgdagsaftnar kl. 6h-10 e. m. samt Sön-
och helgdagar kl. 1-5 och 6-10 e. m.

 

PROGRAM "

från och med den 22 till och med den 25 Mars 1909.

 De stora översvämnin-
garna i Tyskland.

Floden Elbe bryter genom sina fördämningar och
anställer. oerhörd skada. x
Tyska kronprinsen deltager i räddningsarbetet.

1. Genombrottet av ennfördämning vid Werben. 2. Farlig islossning.
3. 12 m. höga isberg. 4. Oversvämningen vid Kannenberg. 5. Ström-
drag, vari genomgå. 46 milj. kubikmeter vatten pr dag. 6. Instörtade hus
i vattnet. 7. Räddning av iiyende. 8. Muntra episoder vid lastandet av
räddad boskap. 9. Hus under vatten. 10. Kronprinsen vid översväm-
ningsområdet. I . .

2" MÅMMÅMÅRÅÅD

 

vvvvyvvvvvvv

 

 

 

r... Storartad Nyhet. ...-
Absolut det mest storslagna som den moderna i
kinematogranen hittills producerat.
1 De tre m uske-
t - -
( to rerna.
Dramatisering efter Alexander Dumas världsberömda arbete,
. i trettio tablåer.
1 Framställt av framstående sceniska artister.
Ingen må försumma att seden populäre muskeiörberättelsen i bild.
t TAELÅERNAS iNNEHÅLL.
. FÖRSTA AvnELNINGEN; ANDRA AVDELNINGEN;
1. IlTArtagnan lämnar sitt hem 16. Ministerns hat och rivalens
I för att söka lyckan. svartsjuka.
2. Ankomsten till Paris. 17. Drottningens diamanter.
 Tager sin bostad hos ia- 18- Mylady de Winlfel", kardi-
miljen Bonnacieux. Halens Onda genlusj-
i. "visa hos de frmvine, kap- 19- 09mth Bonnacleuxr
ten vid musketörerna. .dlottmngens goqa engel-
V   .. i. u Q f f 20.7D1Artagn-ans missiom H
D. De tre musketorerna Athos, 21 I En 1 d
. . g an .
Porthos Och Aramls" 22. Bal vid franska hovet.
"I 6; Dfssa tre kamrater utmana 23. Skall drottningen bära sina
d Artagnan" diamanter?
t 7. Platsen Oarmelani S-ealzi.x 24. Mylady Och karm-Dalen
8. Kardinal Richelieus gar- svära att hämmas. ,
distell I U o 25. Bortförandet av dlArtag-
9. DlArtag-nan visar prov pa Dans älskade.
Sin. Skicklighet. 26- Fängelset,
se 10. Vänskap slutes. . 27. Kärlek och död.
11. Han får musketörs titel. 28. Mannen i röda manteln.
12. Franska hovet.. i 29. Musketörens hämnd.
13. Den engelska ambassadören.
, 14. En historisk kärlek. n "fl sv ..
15. Drottning Anna av Oster- i Å i l  H
, rike och härtigen av Buo- .  ,
kingham. - - 
3 .0.0 i I 0.0
0:0.00...OOOOOOOOOO...OQOOOOOOOOOOOOOOOOOÖ0:9 j",
O a , I l Y .  I
-z Levande och sjungande bild :- z
O O ,
o VC o -
O 1
g (lr operan armen. :1
z Micaaela: Hedwig Voltz -H Jose: Fred. Carlo. z
n O i .
0.0.0...OOOOOOOOOOOOOOOOO.00.000...OOOOOQOOOOOOQV
O .i O j.

. En rivarhisloria.

Mycket rolig.

.p

0138.! På grund av att bilden "De tre musketörerna" är
Iöver l,400 fot lång kan dettalprogram icke upptaga mer -än
4 nummer.

OBS. ! Måndag, Tisdag ooh Onsdag
få 2 personer inträde i på .en biljett till
alla platser.

Musik ntiöresav Pianist PROTUS ÅSLUND.

Biljettpriser: lzsta. plats 35 öre, Zaira plats 25 öre.
Barn lzsta plats 25 öre, .2:dra plats 15 öre. Populära-2-tim-
mars barn- och familjeföreställningar Sön- och helgdagar
mellan kl. l-3 och 3-5. 25 öre för äldre, 10 öre för barn.
qReserverad plats: läktarens fond 50 öre.

Eytt program Fredagen den 26 Mars.

 

Enkezsma, Tryckeri-Amen. Folket 11909

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1909
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain