#1523: Svenska Biografteatern

BIRAF-TEATE

Stora Templarsalongen Kungsgatan 36, Eskilstuna.

 

 

FÖREVISNING AV
LEVANDE BILDER

Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och
helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m. samt Sön-
och helgdagar kl. 2-5 och 6-10 e. m.

  PROGRAM

lråli etli med den 7 till ocli med den lll januari 1909.

 

Svenska bider.

 tilll i llälmlälldu

l den minnesrika värmlandssocknen Ransäter - Erik Gustaf
Geijers och Fredrik Dahlgrens (Fredrik på Ransätt) hemvist - lig-
ger det på 1670-talet anlagda Munkfors järnbruk, nu tillhörigt det
stora Uddeholmsbolaget.

Det stycke äkta Värmlandsnatur, som här möter ögat och som
Vår bild ätergiver, är bland de vackraste och ståtligaste, man kan
skåda. I

Vi vandra utmed Klarälvens imponerande stränder, än beund-
rande de mäktiga Vitskummande forsar-na, där timret dundrari
yrande dans7 än med förtjusning dröjande på en utsiktspunkt Vid
anblicken av den härliga solbelysta näjclen, än i glada värmländs-
tösers sällskap beskädande en del av bruksområdet, och Sverges
längsta landsvägsbro, i sanning ett vackert prov på inhemsk ingen-
jörskonst.

Och Vad blir totalintrycket aV värt besök Vid Munkfors bruk
om icke detsamma, som tonar oss till mötes i värmlandsvisans för-
sta str-öfver!

   

stack Vär-meland, du sköna du häliga land
Du. krona bland Svea rikes länders

lill i

Högst originell komisk bild.

   

 

   

 

Nyået av största Värde!

Efter Alexander Dumas.
Mäktigt, storslaget skådespel i 4- akter och 13 scener.

   

H

Mercedes tillbakavisar Fernans kärleksbetygelser och sam-
manträffar med sin älskade Edmund Dantes.

Fernand och den avundsjuke Danglars planlägga hämnd.

Det anonyma brevet. .rBorgmästaren underrättas härmed
att Edmund Dantes, löjtnant på skeppet Pharao, be-
rövat Murar ett brev till bonapartiska kommittén.

Skuldbeviset skall man Vid hans häktande linna

hos honom.)

Edmund Dantes häktande.

Edmund Dantes föres till fästningen If.

7 är senare. Abbén Faria sammanträffar med Edmund
Dantes.

Den döende abbén uppenbarar stället på ön Monte Christo,
där den förborgade skatten finns.

S. PDante lägger sig i stället för Farias lik i säcken.

9. Dantes räddar sig genom simning.

10. Skatten.

11. Under namn av wGreve av Monte Christm uppenbarar

sig Dantes för sin Mercedes och, sina förrädare.

12. Dantes giverrsig tillkänna.

13. Kärleken till Haydée förmår Dantes att glömma det

förgångna.

[El [till

I Bengalen, llldien.

Denna film åskådliggör i följande bilder livet i Ostindien.

l.. En dragbrunn. 2. Fiskarna. 3. Båtar-na sättes i Vattnet.

4. Äterkomsten från fisket. 5. Bulockerna (Landets oxar). 6.
Små barn från Madras.

. När önsson vann högsta vinsten.

(ltomordentligt rolig.

.q 531.015;

 

 

 

 

 

 

 

Musik utföres av Pianist PROTUS ÅSLUND
nell Violinisten OSKAR ANDERSSON.

vems-

Biljettpriser: lzsta. plats 35 öre, Zaira plats 25 öre.
Barn 1:sta plats 25 öre, 2zdra plats 15 öre. Sön- och helg-
dagar mellan kl. 2-5z 25 öre för äldre, 10 öre för barn.

I Reserverad plats: läktarens fond 50 öre.

Nytt program Måndagen den ll Januari.

Eskilstuna, Il-yckeri-Aktieb. Folket 19051.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1909
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain