#1522: Svenska Biografteatern

SVENSKA BIOGRAF-TEATERN ä i

Stora Templarsalongen män Kungsgatan 36, Eskilstuna.

 

FÖREVISNING .Av
LEVANDE BILDER

Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och
helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m. samt Sön-
och helgdagar kl. 2-5 och 6-10 e. m.

 

från och med den l till och med den 3 Januari l909.

1. Luleå-Haparanda-Torneå.

Hed ångbåt från Luleå till Haparanda och-Torneå.
Egen fotografering.

l. Luleå.l järnvägsstation. -- 2. Lap ar utanför Luleå.. -M 3. Strandpar-
tier. - 4. Gata. i Haparanda. - 5. Sta. shuset i Haparanda. - 6. Gräns-

bron mellan Sverige och Finland. -V 7. Torneå.. -- 8. Grekisk katolska
kyrkan i Torneå. -- 9. .Rådhuset och Soeietetshuset i Torneå..

 Line Fritz, juldröm.

(ltomordentligt vacker och roande julbild.

 

 

Edison-Elm. Edison-film..

Elsa, den vackra
maskinskriverskan.

En romans ibland New-Yorks skyskrapvare.
ELSA OCH HENNES FÄSTMAN, en ung fondpnäklare påväg

till sina respektive kontor.

BANKIRENS KONTOR. Elsa vid sitt arbete. - Hon utbyter
hälsningar med sin fästman, vilken har sitt kontor i eu närliggande
skyskrapare. - En besökande inkommer. -- Han beder om ett sam-
tal med bankiren. - Denne är sysselsatt med att öppna kassaskå-
pet. - Den besökande noterar på sin manschett de erforderliga siff-
rorna för kassaskåpets öppnande. --- De avhandla ändamålet för
besöket, den besökande avlägsnar sig. - Han vänntar i korridoren
tills alla kontor äro stängda och all personal har avlägsnat sig. -
Med en dyrk öppnas kontor-sdörren. - Han börjar att öppna kassa-
skåpet. - Försöket lyckas, kassaskåpsdörren öppnar sig. -Hörande
fotsteg i närheten, gömmer han sig. - Elsa som glömt sin börs,
återkommer för densamma. - Kassaskåpsdörren står vid öppen. -
Hon upptäcker nu den förre besökaren och anklagar honom för att
hava öppnat kassaskåpet. -- Beslutande sig för" att ej bliva lurad i
sitt förehavande, anfaller han henne med förutsättning att röja henne
ur vägen. - Elsa undkommer och flyr. - Hon når korridoren. --
Hissen är stängd. - Han förföljer henne.

HON FLYB. UPPFOR TRAPPORNA OCH NAR TAKET. Stän-
ger dörren bakom sig. - Kastar småsten och grus ned på. gatan,
men utan att väcka uppmärksamhet. - Hon antänder en tidning och
viftar med densamma. -- Hennes fästman upptäcker henne. h Han
rusar över gatan Aupp i byggnaden, varest Elsa är fången påtalar-et. -
vHennes förföljare lyckas .k slutligen att spränga dörren och har nu Elsa
i sitt våld. -- En hård strid unppstår. ,- Han försöker att kasta
henne ned från taket i gatan, som ligger 20 våningar under. -Men
Elsas fästman ankommer i tid och räddar henne ur den förfärliga

I " situationen. -- Polisen arresterar brottslingen. w- Elsa faller avsvimmad
i sin fästmans armar. i I. .
TABLA. En förtjusande solnedgång och panorama över New-

York. Bland byggnaderna märkas Singers byggnad, konungen av
alla skyskrapare . . . , ,

 

 

 

 

 

 

vi. En orm i lustgården.

Underbart vackert kolorerad.

Kära Agnes!

För att tvinga din far att lämna sitt samtycke, ämnar jag enlevvera
dig. Släpp ned ett lakan genom fönstret, och jag skall komma och hämta
dig.

Horace.

För att rädda henne från en enträgen beundrare låter man inspärra
en ung backfiisch på femton vår-ar i ett kloster..

Men den nu ensam vordne älskaren ställer nu i sällskap med sina kam-
iater till en fruktansvärd oreda här i klostrets helgd och beslutar att en-
levera den unga kvinnan. Lyckligtvis bliva dock de skyldiga ertappade
på bar gärning och fadern ger äntligen vika för den unge mannens tro-
fasta kärlek, och giva de båda unga sin välsignelse.

 

LTI.

 

Ej att iörvexla med bild av snarlikt namn som visats
å annan biograf härstädes.

Valfiskfångst
xvid Sydpolen..

Ny serie. Utomordentligt intlessant och storslaget.

En valfisk signaleras. Fångstmännen kastar harpunen. Den
särade valiisken träliad mitt i Hanken, släpar ivansinnigt raseri skep-
pet med sig. Valfisken fastgöres vid skeppets sida och släpas till
stranden, där styckningen börjar. Denna valiisk som är 21 meter
lång, väger 78,000 kilo och lämnar 33,600 kilo späck, 27,000 kilo olja,
1,080 kilo valfiskben.

 

 

 

 

 

 

31

 Ridande gendarmer.

Mycket skrattretande.

Musik utlöres av Pianist PROTUS ÅSLUND
och Violinisten OSKAR ANDERSSON.

-ens-

Biljettpriser: lzsta plats 35 öre, 2zdra plats 25 öre.
Barn lzsta plats 25 öre, 2:dra plats 15 öre. Sön- och helg-
dagar mellan kl. 2 5: 25 öre för äldre, 10 öre för barn.
Reserverad plats: läktarens fond 50 örc.

Nyll program Måndagen den 4 Januari.

Eskilstuna, Tryckeri-Akilah. Folket 1908

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1909
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain