#1519: Svenska Biografteatern

gives dagligen efter utsökta och gedigna program.
i,

...z-v; Alltid absolut de senaste nyheterna å området.

Program fr. o. rn. den 16 Febr.

 

 

 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 

Vecko-Journa en.

lnnehållande veckans bästa nyheter.

 

 

 

 

 

Bob och Nath äro två förhårdade brottslingar, som gjort åtskilliga fula streck tillsamman,
men nu ha de råkat i råttvisans klor. De få sin dom, och polissergeant Wilhelm får ta hand
om dem och bura in dem. -

På natten lyckas de bryta sig ut genom taket på fängelset och undkomma. logen män-
niska ser dem i mörkret, när de smyga mot den tåta snårskogen.

Där-borta traskar emellertid en liten varelse - det år sergeant Wilhelms treåriga dotter
Gretchen, som är ute och letar efter sin docka, som hon förlorat under dagens lekar.

De båda skurkarna besluta bortföra flickan. Hon har inte en aning om vilken fara, som

hennes docka, men Nath rycker henne till sig och så försvinna de in i skogsmörkret.

Brottslingarna gömma sig med sitt byte i en gammal lada och lyckas, sedan flykten upp-
täckts och förföljerserna börjat, gömda i höet undgå att bli infångade.

Det blir emellertid det lilla barnets lön att hos de båda-skurkarfia väcka det goda de
ännu ha kvar inom. sig, och då barnet börjar hungra, besluta de offra sin säkerhet för att
stjäla lite mat åt det.

Bob lyckas verkligen komma över lite föda, men blir på återvägen till gömstållet upp-
täckt och svårt sårad av en kula. Han tappar maten, men förmår att med uppbjudande av
sina yttersta krafter uppnå det säkra gömstållet.

Barnets hunger blir dock allt svårare, och så beslutar Nath att föra det hem till sin mor
igen. l-lan gör det1 och offrar sin frihet, men har dock tillfredsställelsen av att ha gjort en
god gerning i sitt liv.

Och borta i ladan ligger Bob död med barnets strumpa tryckt mot sitt banesår.

 

 

Ett intressant besök genom den ålderdomliga staden.

Bland offentliga byggnader märkas först och främst residenset, vilket är prytt med koles-
sala ryttarstoder av hertingarna Karl Wilhelm Ferdinand och Fredrik Wilhelm. Martinikyr-
kan med torn i romersk stil (från 14zde och 15:de århundradet). Rådhuset (i renaste gotik
från létzde århundradet).

 Braunschweig år, som bekant, huvudstaden i härtigdömet med samma namn, med ett
I v invånarantal av bortåt 100,000.

 

 

  

Humoresk av den rolige Bunny.

 

 

hotar henne. Då hon ser dem komma-smygande emot sig, Vfrågar hon dem endast omde sett -

 

 

W Rätt till ändring av programmet förbehålles.

 vill råna! ir trams Åslund.

Tiderna bliva iiilsv vidare: -

 

  

 

 

Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och helgdagar

kl. 1-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: lista plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad
plats 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3--5 e. m. populära Zitimmars

barn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 7.10 öre.

Jfin , mlåfef för bam,

Eskilstuna, Tryckeriaktiebolaget Folket, 1914. .I

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1914
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain