#1518: Svenska Biografteatern

Iv ll I I
KlIlemalUUläl-FUWVISIIIHUHI
givas dagligen efter utsökta och gedigna program. I

:z Alltid absolut de senaste nyheterna å området.

Program fr.. o. m. den 27 April.

 Svenslln lnnrnnlen ll:n l.

1. VKonungens återkomst till Stockholm från Åre. 2. Stockholms kyrkoherdar samlas
till ärkebiskopsval. 3. nKronprinsessan och småprinsarna åse Aktiebolaget Svenska Biograf-
teaterns inspelningar i Are. 4. En fallen jätte. Rålambshovseken. Ö. Modern byggnads-
konst vid Hamngatan.

 

 

 

 

 

 

Expressnyhetlfrån Albanien:

Prins Wilhelm zu Wlan nnllnrhsnm Fnrsle nv
lllnnnlnn sill inlän l llnrnzzn llllllnninnl. "

 

 

 

Storartad nyhet från The Vitagraph.

En ny markant berättelse från farornas och äventyrens land.

Präriens döttrar

 

 

eller i

 

 

Ett farligt äventyr bland vilda indianstammar. 1
Spännande äventyrsskådespel.

I .d i " "
strl i medI Indianer.
Den gamle f. d. cowboyen Moddington befinner sig medvsina sex döttrar på färd till sin
åtskilliga mil avlägsna ranch. Trakten, som de genomfara, vimlar av röda krigare. På en
rekogneseringsritt faller fästningens kommendant offer för en indians välriktade skott. Ensam
som han är (han hade nämligen givit sig av i förväg och lämnat soldaterna efter sig) blir han
helt lämnad åt sitt öde. .
Emellertid finna flickorna Moddington den Sår-ade översten och föra honom till sitt när-
liggande, tillfälliga kvarter.
Kommendanten tillfrisknar och hela familjen inbjudes till en bal i bastionen.
De unga krigarna bli förtjusta i de fagra prariefliekorna. Gubben Moddington spelar upp
till dans på sin gamla fejlare; man dansar några slag, men snart spelar gubben endast för sig
själv; de sex paren ha ljudlöst smitit åt var sitt håll. .Isen är bruten .
Påföljande dag ämnar Moddington fortsätta färden. Under denna överraskas de av en
hord indianer. Till lycka för resenärernavsammantraffa de med en militärpatrull. Striden är
i synnerligen häftig, men genom den förstärkning, som de i sista ögonblicket fått från fästnin-
gen, slutar den till indianer-nas nackdel. i

Återseendet mellan soldaterna och de sex - till krigare utklädda iiickorna ä Iar stor--

 

 

En utomordentligt intressant verklighetsbild, som på ett eklatantv sätt illustrerar ett mo-
dernt vattenledningsverk.

 

 

 

nrnlnlnn. Q  

 

lläillllil llällliSlllllltillll".

 

 

Storartad skämtnyhet.

FlälllllllllllS  4.

 

Slncllnnllns vnllenllnlnin sven .I

I
I
l
i
l

Mycket skrattretande.

 

IE" Rätt till ändring av programmet förbehålles. m

:llllSl an nlnnnlllr Pnnlns llslnnnl. 088.!

Tidernavbliva tills vidare:

Vardagar kl. 7b-10 e. rn., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. ni., Sön- och helgdagar
kl. 1-5 och 6-10 e. rn.

PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, szra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad
plats 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl, lw-3 och 3--5 e. m. populära 2 timmars
barn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.

. fven fillåfef för barn.V W

Eskilstuna, Trycka-iaktiebolaget Folket, 1914 I ä

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1914
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain