#1517: Svenska Biografteatern

SVENSKA BlOliRAF-TEATERN

Stora Templarsalongen när! Kungsgatan 36, Eskilstuna.

FÖREVISNING AV
LEVANDE BILDER

Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och
helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m. samt Sön-
och helgdagar kl. 2-5 och 6-10 e. m.

PRQGRAM "

ir. o. m. den 7 t. o. m. den 9 Dec.

 

Den store populära iolkvännen

1. Tolstoys jubileum.

80-årsdagen. Tolstoys barn utdela karameller till böndernas

småttingar. Grevinnan Tolstoy i trädgården. Tolstoys vän Tchert-

- koff utdelat penningar till nödlidande. Tolstoy sjuk på sin bal-
kong under jubileumsdagen.

2. Transformationer.

Praktiullt kolorerad bildserie.

.NURNBERG.

Synnerligen intressanta bilder från denna mycket egendomliga stad.

  

 

Lindansarens dotter. .

Gripande skildring ur livet.
.En ung sprätt .är .förälskad .LCD Un. gnäläkuåålåliäåv. Ovan-

lig skönhet. Fadern, som är lindansare, vakar med svartsjuk
omsprg om sin dotter och förhindrar upprepade gånger de
älskades sammanträffande.

iHan stänger in henne och sätter som vakt en artist av
sitt eget sällskap. Men älskaren, som är färdig att våga allt
för nå föremålet för sin passion, nalkas vagnen med ljud-
lösef steg och lyckas genom fönstret kasta in ett paket med
magiskläder och en biljett, där han ber om ett möte på ett
värdshus i närheten. Den vaktande har emellertid sett allt,
föch skyndar att underrätta fadern, som, utom sig av raseri,

1. vvlejer en lönmördare, som skall sticka ned förföraren, när han
kommer till mötesplatsen. i.

Uslingen, som åtagit sig uppdraget, gömmer sig i trappan
till värdshuset och kastar sig över och ldödar en elegant ung
man, som kommer och knackar på dörren. Därpå gömmer
han liket i ett täcke och bär det till fadern, som blottar
ansiktet och - o fasa! -- upptäcker, att det är hans egen
dotter, som mördaren, bedragen av manskläderna, stött ner i

    
   
  
  
  
     
   
  
  
  
  
  
  
 
 
   
 

is dresserade elefanter.

-
2 och originell. ä Utmärkt vacker bild
I.enl-listora Vinterträdgården i Berlin.

 
 

ström söker sin lycka.

w

f rianisirnnrns ÅSLUND
en GSKAE ANDERSSON.

-ens-w

lzsta plats 35 öre, szra plats 25 öre.
:5 öre, 2:dra. plats 15 öre. Sön- och helg-
i. 2 5: 25 öre för äldre, 10 öre för barn.
i: läktarens fond 50 öre.

 

n Torsdagen den lO December.

 

 

Eskilsnma, Tryckeri-Akita. Folket 1908.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1908
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain