#1509: Svenska Biografteatern

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.
S

...z-r: Alltid absolut de senaste nyheterna å området.

Program fr. o. m. den 16 Febr.

 

 

 

Vecko-Journalen.

Innehållande veckans bästa nyheter.

 

 

 

   

 

 

  

   

Bob och Nath äro tva förhärdade brottslingar, som gjort åtskilliga fula streck tillsamman,
men nu ha de råkat i rattvisans ,klor. De få. sin dom, och polissergeant Wilhelm får ta hand
om dem och bara in dem. i

På. natten lyckas de bryta sig ut genom taket på. fängelset och undkomma. lngen män-
niska ser dem i mörkret, när de smyga mot den täta snårskogen.

Dar-borta traskar emellertid en liten varelse - det ar sergeant Wilhelms treåriga dotter
Gretehen, som ar ute och letar efter sin docka, som hon förlorat under dagens lekar.

De båda skurkarna besluta bortföra flickan. Hon har inte en aning om vilken fara, som
hotar henne. Då. hon ser dem komma smygande emo-t sig, Vfrågar hon dem endast om de sett
hennes docka, men Nath rycker henne till sig och så. försvinna de in i skogsmörkret.

Brottslingarna gömma sig med sitt byte i en gammal lada och lyckas, sedan flykten upp-
täckts och förföljerserna börjat, gömda i höet undgå1 att bli infångade.

Det blir emellertid det lilla barnets lön att hos de båda-skurkarna väcka det goda de
ännu ha kvar inoml sig, och då barnet börjar hungra, besluta de offra sin saker-het för att
stjäla lite mat åt det.

Bob lyckas verkligen komma över lite föda, men blir på återvägen till gömstället upp-
täckt oeh svårt sårad av en kula. Han tappar maten, men förmår att med uppbjudande av
sina yttersta krafter uppnå. det säkra gömstallet.

Barnets hunger blir dock allt svårare, och så. beslutar Nath att föra det hem till sin mor
igen. Han gör det och offrar sin frihet, men har dock tillfredsställelsen av att ha gjort en
god gerning i sitt liv.

Och borta i ladan ligger Bob död med barnets strumpa tryckt mot sitt banesår.

 

 

 

Ett intressant besök genom den ålderdomliga staden.

Bland offentliga byggnader märkas först oöh främst residenset, vilket "ar prytt med koles-
sala ryttarstoder av hertingarna Karl Wilhelm Ferdinand och Fredrik Wilhelm. Martinikyr-
kan med torn i romersk stil (från 14zde och lözde århundradet). Badhuset (i renaste gotik
från 14:de århundradet).

Braunsehvveig är, som bekant, huvudstaden i härtigdömet med samma namn, med ett
invånarantal av bortåt 100,000. b

 

 

     

Humoresk av den rolige Bunny.

 

 

 

M" Rätt till ändring av programmet förbehålles.

iji Vid min! lir Pmius han.

Tiderna bliva iiihrl vida re:

Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och helgdagar
kl. 1-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: lista plats 35 öre, 2zdra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad
plats 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3--5 e. m. populära Zitimmars
barn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn Y.10 öre.

I.Även I fillåfer för bam.

Eskilstuna, Tryckeriaktiebolaget Folket, 1914. .f

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1914
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain