#1508: Svenska Biografteatern

hälsat Kungsgatan 36

    
 

 

 

  

lllnemalnral-Färevlsningar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

...-:.-= Alltid absolut de senaste nyheterna å området.

Program fr. o. m. den 28 Febr.

 

 

 

lnnehällande veckans bästa nyheter.

i Vecko-Journalen.

 

"llllLVlNlllllNENS HÄMND

Vild-West-drama i 2 avdelningar.

Nybyggarne draga ut i fjärran västern för att söka sig ett hem. Där Vilja de i lugn
och ro slå sig ned och bryta skog och mark för att såmedelst förtjäna sitt bröd på. egen torv-a.

Ute i vildmarken träffa de på indianerna. De vita och de röda komma till en början
väl överens, men den mörke mestizen, som vistas hos indianerna, har kastat farliga ögon på
en av de unga nybyggarhustrurna.

En dag när hennes man år ute tillsammans med de andra i skogen, förnärmar han henne
och följden blir att han kastas ut. Han svär hämnd och skyndar till indianerna, som han
uppretar mot de vite. I

Under tiden ha yxornas hugg genljudit i skogen och nybyggarnas mantra prat blandar
sig däri. Ingen av dem har en tanke på kommande olycka och lugna och belåtna vända de
vid middagstid hem-.med undantag av den unge-nybyggaren, vara -hnvstra- mestizen älskar-.- -- 1 i e ,

Plötsligt ljuder skott, indianerna hava angripit lägret och länge varar ej de vitas mot-
stånd. Få till antalet och överraskade som de äro, kunna de ej effektivt försvara sig. In-
dianerna hava snart nog trängt in på blockhuset, som de antända och för att undslippa döden
i lågorna störta de vite ut för att åtminstone söka sälja sina liv så dyrt som möjligt.

Det blir en fruktansvärd men kort strid. Snart äro indianerna herrar på slagfältet och
de rida bort från förödelseplatsen. I

Men en- av de vita är blott sårad och han lyckas uppnå den i skogen varande och un-
derrätta honom. 4 

Mestizen har under tiden bemäktigat sig den unga hustrun och fört henne med sig. Men
länge varar ej rödskinnens glädje. De vita äro över dem och utkräva en blodig hämnd och
den unge nybyggaren sluter glädjestrålande sin unga maka i sina armar.

En storslagen naturbild.

 

Utomordentligt vackra scenerier från Chevreuses dalsänka i
franska Seine-et-Oises-området.

     

Allas vår urkomiske anin har på något egendomligt sätt lyckats bli rekommenderad
till en stor arkitektbyrå, och-att han gör allt för att bli värdig denna vackra rekommendation,
visar oss denna oerhört roliga film.

Aven den buttraste måste skratta åt Dupins bemödanden att troget tjäna sin chef.

M" Rätt till ändring av programmet förbehålles. "w

tBSl Vit   Pnlus llsluml. 038.!

Tiderna bliva tills vidare:

Vardagar kl. 7-10 e. rn., Lörclags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och helgdagar
kl. 1-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: lista plats 35 öre, szra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad
plats 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3--5 e. m. populära 2 timmars
barn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.

 jävel: filiåief för (mm.

Eskilstuna, Tryckeriaktiebolaget Folket, 1914.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1914
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain