#1506: Eskilstunabiografens filial

Q

Eskilstunabiografens
F I L I Å L.

ö
Lokal: Handl. THllllE MELAllllEBS l. ll. allär, llinmanslorg.

- giver -
Föreställningar:

Fredag och Lördag från 6,I5 e. m.-l0,l5 e. m. Söndag från 2--
5 och 6,l5--l0,l5 e. m. med en timmes föreställning.

 

 

 

Program från 29-31 Januari.

För barnens skull.
"Slutet gott, allting gott".

De båda unga älskade varandra och framtiden ter sig ljus för dem,
men så." uppstår ovänskap mellan deras fäder. En ko, tillhörig ynglingens
fader, har gjort aohägnm påJ Hickans faders åker, och den senare förgår
sig i häftigheten mot grannen, vars son sedermera övar vedergällning å
den tilltänkta svärfadern. Härigenom uppstår brytning mellan de båda
älskande och den unge mannen står i sorgen färdig att taga ett förtvivlat
steg, då. fadern uppträder och för barnens skull ställer allt till rätta.

1 Spännande stycke.

Scenerier från Zanzibar,
Tyska Ost-Afrika.

Zanzibar, en ö på Afrikas ostkust 6 grader söder om ekvatorn, är
delvis av vulkaniskt ursprung samt mycket bördig. Av öns 175,000 in-
vånare äro 215 slavar, de övriga frie negrer, araber, suahilier och hin-
duiska köpmän. Tillhör sultanatet Zanzibar, vars huvudstad med samma
namn är belägen på. öns västra kust.

.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

0

O
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.

Det mystiska skogsspöket.

Ur präriekungen

Buffalo  liv.

 

vSpännande äventyrsskildring framställd i 40 avdelningar.

 

 

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
E
I 1. Tre hemlighetsfulla ryttare. 22. En sorglig belägenhet.
I 2. Spöket visar sig. 23. Natt över skogen.
: 3. Skogens mystik. 24. En bön i nöden.

4. Utanför den lilla restauran en. 25. Den un a flickan som räddare.
I 5 Utr- a-r "ktg 26 :rikt g
I . era-inangaspoe. . y.
I 6. Hemligheten i skogen. 27. Upptäckten på. morgonen.
: 7. Nattlägret. 28. Ett spår.

8. Den un a flickan maskerar si . 29. Flickan misstänkes.
I g g
I 9. Fadern går till vila. 30. Flyktingen förföljes.
I 10. En nattlig utflykt. 31. En dödsritt. .
: 11. Ensam på. spaning. 32. Omöjligt att undkomma.
I 12. En kapplöpning. 33. Svingar sig under full karriär
I 13. Ett skott mot spöket. från hästen upp på trädgre-
I 14. Demaskering. nen.
: 15. Bär henne på sina. armar till 34. Ett skott.
. obäcken. 35. Den gamleträffaråtersindotter.
I 16. låter till liv. 36. En hjäljebragd.
I 17- Överfallet- 37. Åter i säkerhet.
: 18- Eff- fånge- 38. .Buffalo Bill anländer.
I 19- Slapad genom Skogen- 39. Mot lugnare tider.
l 20- Ett förhör- 40. Förenade för livet.
: 21. Fastbunden vid klippen.
I
O

O

.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII O

Syster Louise,

eller

För sent.

Gripande drama.

Den unge mannen är förlovad med en präktig bondiiicka, men rå.-
kar ut för en förförerska, som lyckas vända hans kärlek ifrån den unga
fästmön. För sent inser han sitt misstag. När han efter ett steg i för-
tvivlan intages ä ett sjukhus, inner han sin förra trolovade där - som
nunna. Hon hade i sorg över den älskades trolöshet gått i kloster, och
därifrån kunde hon ej återvända.

Tragedi ur livet.

Pelle i hagar-lära.

En dråplig framställning

av huru den llinke sockerbagarpojken förut genom allehanda spratt lyckas
reta en hel del gott folk och sedan, när fienderna i samlad trupp sätta
efter honom, genom anlitande av sig erbjudande försvarsmedel hälla dem
ifrån livet samt slutligen lurar dem in i en stor - hönsbur, där han gör
det ganska hett för förföljarna.

Särdeles skrattretande.

OBSJ Eftertryck av programmet utan särskilt medgivande
förbjudes.

088.! Berusade personer äga ej tillträde.
Förstklassig musik.

Entré: l:sta plats 35 öre. Barn under 12 år 25 öre.
u 2:dra I! 25 u u I! .2 r! 45 rr

Rätt till ändring av programmet förbehålles.
033.! Biljetter gälla endast till den föreställning

de köpas f..A.-s. Folket, Eskilstuna.

 

I.

Information

Title:
Eskilstunabiografens filial
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain