#1502: Svenska Biografteatern

Kinnasaatitraisninar

gives dagligen efter utsökta och gedigna program.

 

--..:= Alltid absolut de senaste nyheterna å området.

Program fr. o. m. den 28 Mars.

 

 

 

 

Svenska i Ialems Veckn-
revy Nzu l.

l. Snöskulptm i Smakhglm, Skill-Pluggar; 6. Traftävlingarna vid Drottningholm den
Fru Torines visar prov på. sin konst. 1 Mafs- .
 Den sista stora torgdagen på. Hötorget. 7" Hovselngaren.. John FOI-Sen Slunger för
s Från söndagens skidtävlin ar vid Fi. de bhndas fofemng- i
U Skartor et C g 8. Stockholmaren Gösta Sandahl, nyvor-
- p " I den världsmästare i konståkning på
4. Generalerna samlas 1 Stockholm för Skridskor.
dryftande av försvafsfrågan- . 9. Bandymatch i vatten. Från tävlingen
5. Oldboy-scouters. Från Stockholms van- vid Albano, A. I. K:s lag erövrar sven-
drarförenings utfärd till Lidingön. ska mästerskapet.

 

 

Fullrilnliun av Schweilzemsl.

En särdeles intressant bildserie.

l Inrmlsslluul.MÅ

Drama frän Thanhcuscr.

 

 

. Den unga flickan och hennes trolovade äro lyckliga, men en dag utbryter den första
trätan och den blir orsaken till skilsmässa emellan dem. Han vill dock ej så lätt glömma denna
och söker fä träffa henne men hon vänder -honom ryggen till. En ung ingenjör har vunnit
hennes hjärta och den gamla kärleken är glömd. En dag är hon ute och promenerar med
ingenjören och de komma över en nybyggd järnvägsbro. Utan att de märka det springer
flickans lilla bror, en byting på. 8 är fram efter linjen och olyckan är framme, den lille fast-
nar i rälsen. Det är en stund av överhängande fara, redan höres på. avstånd tåget komma
rusande och det kommer närmare och närmare. Ingenjören står obeslutsam. Då visar sig
för de båda en häpnadsväckande syn. När allt synes ute för den lille, då. synes en man
klättra upp för brons stänger. Han ser den lille ett ögonblick innan tåget kommer och hän-
gande vid sidan av bron räddar han barnet.

Räddaren är hennes gamle fästman som nu visat sig vara den verkliga modige. Och
hjärtat är ett underbart ting, flickan känner nu vem hon verkligen älskar och ingenjören får
ståJ där med skammen.

 

 

NilllllSllH Vlllltlllillläl".

Bilder och stämningar-frän norrskenets och stillhetens stora land.

De många, som verkligen intressera sig för det storslagna i den nordiska naturen, .få
här ett mycket gynnsamt tillfälle att som ett glädjande avbrott i vår trista vinter göra en li-
ten avstickare till det snöhöljda Norrland.
Synnerligt härliga naturbilder.

 

 

lll] lllllBVBllllll- 

Lustspel.

Under semestern har den unge mannen rättighet att förfoga över sin chefs automobil
och ängbätsjakt. Denna förmån kommer väl till pass, dä den semesterfirande enleverar och
gifter sig med principalens vackra dotter. Pappa har inget annat att göra än ge sin välsig-
nelse, och då. den unge mannen var en präktig pojke, gick det sä mycket lättare.

 

W" Rätt till ändring av programmet förbehålles. "u

088.! Vill min! Hr Pmius llsluml. 088.!

Tiderna bliva tills vidare:

Vardagar kl. 7--10 e. in., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och helgdagar
kl. 1-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: lista plats 35 öre, szra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad
plats 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3--5 e. m. populära 2 timmars
barn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.V

Även tillåter för barn.

Eskilstuna, Tryckeriaktiebolaget Folket, 1914

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1914
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain