#1501: Svenska Biografteatern

...I  I, mm mama
hörsel. Kungsgatan 36

    
 

 

 

 

Kinemalugral-lärevisninuar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

 

...:.:..= Alltid absolut de senaste nyheterna å området.

Program fr. o. m. den 80 Mars.

-lllllllNllLEN.

Nytt trån alla land.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aktuell nyhet.  ff 

  " Den slam Eirllusllumlen 0

 

,   nen rann. malaria.

En av vildromantikeils bästa .tilmsskildringan

 

 

Den 19-åriga Sunny från S. A.-ranchen är traktens förklarade favorit. Inga upptåg och
äventyr äro så farliga, att icke hon vägar sig på dem. -

Nära nog med bekymmer ser fadern tiden an: vad skall det bli av hans tös en gång.
få Det är minsann pä tiden, att du lägger bort ditt pojkmanér, säger han till henne
en dag. , f 1
Sunny är därtill förälskad i en fattigi Cowboy från S. R.-ranchcn vid namn Bob.

lldn dag besluta de unga att gemensamt uppsöka Sunnys far för att utverka deras gif-
termåJ .

Fadern avspisar Bob kort och gott med orden: se Du får ej Sunny till hustru. .förr än
du har lika manga hästar som jag! 1 I

Och Bob, som inte ägde en häst en gäng. . .Å I v

hästar! Det lyckades alldeles utmärkt. Emellertid har för-mannen pä ranchen upptäckt om-
märkningen och Bob ställes ansvarig härför. Han flyr, eftersatt av scheriffen och hans folk.
Sunny har ilat till undsättning och i sista ögonblicket lyckas hon utbyta hästar med Bob.
Då förföljarna- upphinna Bobs vita häst gripa de, icke Bob, .utan Sunny. Med genom-
skjuten arm föres hon tillbaka till ranchen och hemkommen bekänner hon sitt tilltag.
.lag ångrar det, pappa lilla, men vi behövde ju några fler hästar för att kunna få. gifta oss.
Om för att för framtiden bli skonad för vidare påhitt eller om han tyckte synd om de
gunga vildhjärnorna, därom yttra vi oss ej, men alltnog, fadern ger slutligen -sitt samtycke till
deras förbindelse. I , I
Nu få de kyssas och härja, även så. pappa och hela ranchen ser det.

 

 

 

 

 i uMen Sunny-...Vill Igifta sig med sin käcke Bob, det gäller bara att utfundera en .lämplig
metod att kugga fadern.

En djärv idé spirar upp i Sunnys lilla beslutsamma huvud. Hon ska märka om pappas
I  Vf  Sensatlons-Nylzet. f

För att fä lite dramatik i bilden, börjar spelet med en liten kurtis mellan fru Jack John-
son och franske boxaren Gharpentier. De överraskas av .lack Johnson och en utmaning blir
följden. Slag i slag följa nu händelser ur .lack Johnsons liv i Paris. Dans och varieté, ban-
ketter och träningar, samt till slut själva matchen, som börjar med en tvekamp mellan ett

par engelska boxar-e. Slutligen beträder Jack Ilohnson och"hans motståndare, franske cham-Å

l .i  .
För högt gage har den berömde boxaren låtit upptaga sig i en film.
pionboxaren Charpentier arenan. Den svar-te bjässen visar sig naturligtvis i styrka, lugn

behärskning, uthållighet och vighet, som sin motståndares överman. Dock kampen blev både
läng, spännande och intressant, innan .lack Johnson kunde tillskriva sig segern och äter behålla
sitt världsmästerskap.

 

 

.i  Sensations-Nybet. ---- gi 

 

 

Bully och leiunel.

Roande skämtbild.

 

 

 

 

IF Rätt till ändring av programmet förbehålles. "u

isi vin nu ur Pius islunn. oss:

Tiderna bliva tills. vidare:

Vardagar kl. 7-10 e. rn., Lördags- och helgdagsaftnar kl. ÖH-IO e. m., Sön- och helgdagar
kl. 1-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA:l lista plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad
plats 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3--5 e. rn. populära 2 timmars
barn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre. i

w Även tillåter förl barn. W

- Eskilstuna, Tryckeriaktiebolaget Folket, 1914

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1914
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain