#1447: Svenska Biografteatern

t IeniplaroniieinI stora eleganta
liörnnl,v Kungsgatan 36 ,

ä.

 

 

q l n l l I
KlilBlllillUUlill-FUWVISHlllilal
givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

Alltid absolut de senaste nyheterna å området.

Vid pianot: Direktör GUS T. SUNDEL.

 

Program fr. X o. m. den 7 t. o. m. den 10 Dec.

 

 

 

Succes-Programl

 

 

 

 

Ieeeeeeeeeeeeeeeeees
GSE Aven för hann. 9

 

 

Hy nordisk konstiilm!:5pännande drama!
i I Heliöreställningsbild! I

llill.

En nnnnsnmmn nån sinnen inner

é i 50 avdelningar. I

  

 

Uppiöres med ensamrätt å Svenska Biograiteatern
3:-- endast några dagar. :gå

.-.----

Å Vi i  i i Huwdpersmrnai: av Vi
Prins Leopold av Kronborg . . . . . . Hr Carlo Wieth
Furst Wolmer von Krakau . . . . . . . Hr Einar Zangenberg

å
G
G
(3
å
e.
6
Q
GB
9
9
9
9
9
6
9
eAe Frknlneb L
 gorgarsen
9 g"- W
9
9
Q
9
9
9
9.,
G
6
63
9
GB
0
9
G
9
9
GB
6
å
0

 

 

INNEHÅLL =

Ett par vilsekornna. " I 26. Sista nyheten. från hovet.
Den vackra vägvisaren. 27- En? brusth bläfta-
Adjutanten fotograferar. 28. Ankefru Hjort tröstar.
Vid vattningsplatsen. 29. Avskedets timma.
När kärleken vaknar. 30. Förbi.
Vingskjuten. 31. Hos kungen. I

Jaktsällskapet. 32. Döda icke min kärlek.

Ett schackparti. 33. Vad. landet kräver.

Prinsen längtar. 34. Kungamakt.

Vad adjutanten fotograferade. 35. Stilla sorg.v

. Hål-lookan. , . 36. Förmälningen tillkännagives.
Adjutanten handlar. 37. Allt hopp ute.

Hos änkefru Hjort. 38. En förstående vän.

. Sommarbostaden hyres. 39. Adjutanten handlar på. egen hand.
Ett glatt budskap. 40. Kom med mig.

På landet. 41. Jag måste se honom ännu en gång.
Ankomsten. 42. Vid målet.

p-i
.QSÖPDFWE-UPWPPCFOl-t

H
p-.L

Ett återseende. 43. Det sista mötet.
Lyckliga dagar. 44. Förspild lycka.
Ungdomsglädje. 45. Stackars prins.

. Den första kyssen. . 46. Farväl för evigt.
Stadsrådet. 47. Eder brud väntar.
. Ett ödesdigert beslut. 48. Förmälningen.

. Posten kommer. 49. Folkets hyllning.
En bnxe från klar himmel. i i 50. En bruten inja.

wwwmwwi-Li-H-Li-w-w-LHi-L
PUFWNHPSOQOFQSJll-WPON

Överlägset iscensatt skådespel, briljant utfört av iörsta rangs artister i luxiösa
kungasalar, trevna lantliga kojor och härlig natur.

 

för innehållet redogöres i särskild bilaga som tillhandahålla-s
--- i biljeifluckan. --

(9696986938 (å (Ei (9 (å (ä G) (I:

 

-

 

 

Skådespelaren som solda.

Dråpligt skämtnummer. Skrattpjäs av rang.

 

 

 

 

OSl Även för hann.
.Q

9Gååäääåååääåååaeåååmåäåå   Gäååmöåwåäaäåå

  

G
9
9
ä
Q
9
Q
G3
Q
G
ä
6
I

 

 

 

d

Succes-Program.

lf Rätt till ändring av prngrammet förbehålles. "I

Tiderna bliva tills vidare:
Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och helgdagar

kl. 1-5 och ÖflO e. rn.

PRISERNA: lista plats q35 öre, thra plats 25 öre, barn resp. V25 och 15 öre. Reserveracl
plats 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5-6. m. populära 2 timmars
barn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.

Nytt program Måndagen den 11 December.

Tryckeri-Aktiebolaget Folket, 1911.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain