#1438: Svenska Biografteatern

Templarordens stora eleganta
s hörsal, Kungsgatan 36 se

 

 

 

Kinematngraf-Färevisninuar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

W" Alltid absolut de senaste nyheterna å området. "u

vid planer.- PRo rus Å sL UND.

Program fr. o. m. den 6 t. o. m. den 9 April.

o o Ao e o o o vo o o
0.0.0ooofåooooooooufåooooååooooåoouooåoo...Idooooååoudå

1. Veckans nyheter.

En diplomatuppvaktning i Elyseepalatsef.

Från BI] Newyorksbyggllad: transport av en 60 tons järnbalk.
LBipZigBrmBSSall - vackra marknadsbilder. k

Parismoder: frisyrer.

Kejsar Wilhelm ombord på slagskeppet MDeutschlandfL (Bremerhaven).
Viareggio (Italien) härjat av en cyklon.

Ett amiralbesök hos australiske ministerpresidenten.

Sporllävlingar (cykel) i Mont Valérien (Frankrike).

Sjösättning av ett stort modernt passagerarefartyg i La Ciotat (Frankrike).
Från festligheterna vid prins-regenten Luitpolds 90-årsdag i Munchen.
DiSlanSriif i Frankrike (Stampes-Bagatelle . I

...OOOOÖOOQOOOOOOOQOO

JVyll! I ijH! jYyll!

 

 

 

 

. WOzakaW

Världsm äslaren l Jlu-jifsm

Det har lyckats Världsiirman xKineto, att få jiu-Jitsu-kämpen Ozaka
till att inspela l I

i

En kinemafografisk kurs.

.7 självförsvar (Jm-Jim).

Bilden börjar med en anatomisk kurs av Ozaka, som visar oss var de olika känsliga
musklerna ligga, samt därefter på en medhjälpare demonstrerar sättet att genom grepp och
pressningar bedöva dessa muskler. Ozaka och hans män övergå därefter till den egentliga
kursen, Jin-Jitsu såsom vapen till självförsvar. Denna del av kursen är helt visst icke allenast
en av de lärorikaste kinematografbilder som hittills varit visade, utan också genomgående
intressant genom sin sammansättning av skämt och allvar. Bilden avslutas med en humoresk

i Serveringsfllckan som kunde Jiu-Jifsw

nya! jvyff! vaff!

3 Qen döda modern vakar över sin älskling.
Ruth är förlovad med en ung, hederlig man, men hennes hjärta år icke med. Hennes

åldriga mor dör, och förtvivlad sjunker Ruth ned vid hennes dödsläger. Tiden mildrar dock
all smärta, och sex månader senare återse vi henne i ett anspråkslöst rum i en stor hyres-
kasern. Till granne har hon en ung man, om Vars natur hon icke har en aning. Vid ett
tillfälle knackar han på, bedjande få. låna en tändsticka, och bekantskapen är gjord. Ruths
fästman, som i detsamma kommer på besök, har sina tvivel om grannens redbarhet och var-
nar henne allvarligt för vidare umgänge med honom. Varningen har dock icke åsyftad verkan,
de två sammanträffa efter slutat arbete för dagen. 4

Ruths granne hör till de vilseledda individer, vilka ej kunna skilja på mitt och ditt. I
en dröm låter den döda modern dottern skåda sin grannes snygga verksamhet, av vilken
drömbild Ruth blir starkt gripen.

Följande dag mötas de båda grannarna som vanligt, men Ruth har "annu drömmen i för
livligt minne för att kunna vara munter. Då hennes följeslagare under vägen erbjuder henne
ett dyrbart guldhalsband, står sanningen med ens framför henne och hon slungar ordet "tjqu
i ansiktet på. honom. Skrämd och förbittrad vill uslingen förgå sig mot den unga flickan,
men hennes fästman, som blivit ledd på. spår efter de promenerande, ingriper i rätta ögon-
blicket och mannen blir oskadliggjord. q .

Ruth har till sist fått ögonen öppna för sin fästmans företräden och kärleken är henne
icke längre främmande. Den döda moderns ande blickar med fröjd ned på det unga paret.

 

 

 

 

i". OOOOOQOOOOOOOQ00000000...OOOOOÖOOOOOOO...OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOÖOOOOOOOOOQOO

     

Vackerf, gripande, svål iscensatt

:Indiana l Expreswlm l Jndianal

 

 

 y.De överrumplade S
I indianerna.-

En indianflickas frohef.

Äventyrsdrama från amerikanska västern, ined vita krigare och stridslystna rödskinn, misslyckade
överfallsplaner och oangenäma överraskningar, kärlek och svartsjuka, sorg och lycka.

:F-

Dramat utspelas under de permanenta indianstridernas dagar. Major Gladwine, chefen
för de trupper som skola hålla rödskinnen i schack, möter den fruktade hövdingen Pantiacs
dotter Silva, en strålande indianskönhet, och blir genast intagen av hennes fågring och älsk-
liga väsen samt vinner hennes genkärlek. ,

Men så kommer en ung, för-nam dam, Jane Amherst, på. besök i kapten Hamiltons familj.
Här blir major Gladvvine presenterad för henne, och. snart glömmer han sin indianskaför
den sköna Jane. Han friar och får ja, och förlovning eklateras.

En dag när de nyförlovade företaga en promenad till häst, möta de Silva, som icke kan
dölja sin missrakning och smärta. Gripen av svartsjuka återlämnar Jane nu ringen till
Gladvvine.

Emellertid uppgör Pantiac och hans mån en plan att genom list undanrödja de vites
tappre anförare. Man filar av ett gevär så att detta kan döljas under manteln, varefter man
anhåller att få. underhandla med GrladWine ensam. I ett lämpligt ögonblick skulle man då.
med geväret nedskjuta majoren.

Den trogna Silva, som osedd hört när denna lumpna plan uppgöres, varnar dock i tid
sin älskade, som nu bereder de lömska rödskinnen ett mottagande efter förtjänst.

Majoren, som avvisar den nu åter kårvänliga Jane med, att han ej vill regeras av en
kvinnas nycker, uppsöker nu sin Silva, och nu ubli både Gud och Mammon gladau.

l, .7 rödskinnens land.

5. JNär .Babylas fick ärva

 en llmnler. 

Kemisk! dressyrntzmmer.

J"

74

Babylas farbroder, menageriågaren, är död, och vid arvskiftet blir vår hjälte ägare till
en panter, vilken i sin nyaV tillvaro visar sig synnerligen skämtsam och uuppseendevackande",
åstadkommande allehanda galenskaper, som icke här kunna specificeras, utan måste 898!

Övanligf skåmlnummer.

...OOOQOOOOOOOO0000000000.. 600600000OOOOQOOOOOOOOOOOOOOQOOQOOOQQOÖOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOQOQOOOOOGOOOOOQQOQOOQ

OzäOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQO000000...OOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOQOOOQOOOOOOOOQOOOOOQ0.00.0C...OOOOOOOOOOÖQOOOO-OO0000000000..O0.00.000000.000.0000000...OOOOOOOOOOOOOOOOOO

OO...:.OOOOO.:.QOOOO.:.O OQO...:.O00.00.2000000å:000&::OQOOå:OOO&:.O

038.! när: :in ändriny av programmet förbehålles. nBs.!

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, 22dra- plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserver-ad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars barn- och
familjeföreställningar, äldre 25 öre, barny 10 öre.

Nytt program Måndagen den-10-flpril.

Eskilstuna.. Tryckeriaktiebolaget Folket, 1911.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain