#1429: Maxim

oståuQa :99400 Ga sea se: aPMPasiaseatangoGas-o.90193soasguhsgaångosga sea Qaéneaaea saa seem: sia Gasoaséasouaaoaaånaa sea saa sea saa season så 00 194 age råa sang: 5000:60: 04 194 04 toa ...a Go nga sfa så eva ere age age ara ara säte age ass ara Gas

gt.

.galonouäsouhseasOossaseosOascaåaseasoaånauaa.Måsen-a

.1

 

 

 

Förevisningar: Vardagar kl. halv 7-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 e. m.
Varje förevisning cirka 1112 timme.

Biljettpriser:
038.!

Logo 60 öre, 1:sta plats 50 öre, 2:dra plats 35 öre.
Kupongböoker å 10 st. biljetter - 1:sta plats 4 kr., 2:dra plats

3 kr., loge 5 kr., säljas vid ingången.

 

Pngvam f

Onsdag-Torsdag den 19-20 April

0000"

lllllll-Ultllll lill ll, till

Jim och hans svarta väninna

En rolig film av Vitagraph.

Filmsroman i 15 stora. episoder
av Trans Atlantic Film Co.

Regi : Robert Leonard.

"Maidi Gras"

Skrattsuccés.

      

arm Joina-årig.,

Iscensättning: Gordon J ohnstone.

SJ UNDE EPISODEN:

Stölden av gruvdokumenten

Dore har från kinesstaden fört
Ruth till Manx hotell i "San Fran.-
cisco. VVilkerson har följt efter till
San Francisco. Som NVilkerson icke.
vågar visa. sig för dem ber han en
nrspårad individ att tjänstgöra som
detektiv och oavlåtligt 7lskuggfga"
Dore och Ruth.

Det unga paret gör en utiiykt i
staden. Under hela tiden bevakas
de av Pell, som ser att Ruth lägger
dokumentena i sin sting; under hu-
vudkudden.

Gamle Tom Kane, gruvans för-
rådsförvaltare, har också rest in till
staden.

På kvällen skola Ruth, Dore o. Ka-
ne gå på, teatern ooh äro just i iförd

med att lämna hotellet, då Ruth
finner att hon glömt en handske i.
sitt rum och återvänder dit genom
hissen. Hon kommer just lagom för
att överraska Pell, som smugit sig
in i hennes rum genom fönstret och
bemäktigat sigV hennes papper. Hon
hinner varsko hotellets telefonväxel
innan tjuven. med höjd revolver
tvingar henne att tiga. Dore lyckas
dock. upphinna Pell och efter en vild
strid slunga honom från taket ned
i gatan.

Vid undersölnmg-en av hans döda
kropp iinner man inga dokument.
Dore blir emellertid förd till polisen
för att förhöras och kvarhålles där.

ÄTTONDE- EPISODEN:

llllll lllllllill lll illllllllllllllllllll.

Wilkerson och hans väninna, frn
Darnell, få. av tidningarna se att
Pell blivit. dödad och Dore arr-este-
rad. Wilkerson beslutar då att, sö-
ka locka Ruth i tällan oeh skriver
ett brev till henne i Dores namn och
med efterhärmning av hans stil me-l
begäran om att hon ville besöka Do-
re i arresten. -- Ruth kommer ock-
 Drake kör bilen till ett överens-
kommet ställe, men då Wilkerson
vill rusa fram och enlevera Ruth,
drar gamle Tom upp sin revolver7
tvingar Wilkerson att tly och Dra-
ke att åter stiga upp i bilen och
köra närmaste väg till polisen. Diir
blir Drake arresterad för enleve-
ringsiförsök.

Under tiden har en lumpsamlare
hittat gruvdokumentena, ser att det
är papper av värde och annonserar
om dem. i en tidning: Wilkerson

"får syn på1 annonsen. och fru Dar-
nells hnsjungfru skickas genast till
utsatt adress för att köpa papperon.

Flickan skyndar bort och lämnar
dokumentena till VVilkerson, som
väntar med en bil i närheten och
som genast åker bort, med star-l;
fart. Men 2riven Dore har sett an-
nonsen, rusar ut, får syn på Wil-
kerson och sätter genast i bil efter
denne. Det blir en vild kapplöp-
ning, under vilken Dore hoppar
över i NVilkersons loil, men blir skju-
ten av denne och utslungad på1
landsvägen. Här hitta honom Ruth
och Kane och "föra honomhtill nör-
maste sjukhus .för att få vård. .Wil-
kerson fortsätter färden till när-
maste järnvägsstation, där han träff-
far fru Darnell och Drake, som lös-
givits, varefter alla tre resa till Los
Angelos.

0138.! Fortsättning på denna film visas ä Maxim varje Onsdag--TorsdagI

BARN ÄGA EJ TIILLTRÄDE.

qaeoscårie;cgsfawosrewgwåeawos0,1eenrgseéeåcåraoå

 

Luleå 1916. Tryckeri-AB. Norr-skenet

saa

f., fäst., f.,faqå, f., vom, fe, Tag fe, på, 9:99 fggggg QQQ!QQ f.,foaf.9f.1f.smsfgs 0.1 70. 0.1 (09 fegf.,f.,f.1 f., f., f., fa, 9.? 9.9 f., f., 0.1 f., f., q, few-1,09 f,17.q?-Q såå, ?QQ 9.9 761 0,? :0, ägt., 0.1 få f., feg f., 00,799 391 991 9097-319937319Q9 933 få? gå? QQQ ?Q? f., fa,

J

fo

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain