#1427: Maxim

eäeaaéuoufuauaa säs-osanOuQJeQJ-Qaeaa ...as-asäeouoaeäeeo

 

av r

 

Biljettpriser:
0BS.!

Loge

ugn-40:10:00 så; eeneråae-eeoaeä Que: coasanOfa se; :he-a soosäeäsoueaeoeeeugs ah GMO: Week: size-nä såGas-4604010400Qube-e sou-acmåéosäéa .san-JG: :he-:900404590 Gas-:04040404 Gas-400 ageeåeeeåeege eöeese erotik 04

Q

 

[OF-i

Förevisningar: Vardagar kl. halv 7-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 e. m.
Varje förevisning cirka 11l2 timme-

60 öre, 1:sta plats 50 öre, 2:dra plats 35 öre.

Kupowngböeker å 10 st. biljetter - 1 :sta plats 4 kr., 2:dra plats
3 kr., loge 5 kr., säljas vid Ingången.

 

Ilfbrogram

Fredag-Lördag den lll-15 April

h

000000

Kärleken botar allt

LUSTSPEL.-

hennes livs melodi

SKÄDESPEL I TRE AKTER.

Författad och iscensatt av FRANZ HOFER.

AVDELNINGAR.

Ilelmut Och Marion.

. Modern och Marion glädja-sig

åt fHelrnuts första konsertafton.

3. Konserten den 13 mars.

4. Minnen.

5. Hennes livs historia.

6. Min fars egendom brann ned. . .

7. . och min far själv fann dö-
den i lågorna. -

8. Daniel bortförde mig.

9. Hos klockaren Brose.

10. Första aftonen hos främlingar.

11. ...snart väckte mig toner, som
syntes mig komma från en an- .
nan värld. . .

12. . . . och för första gången hörde
jag den melodi, som. jag aldrig
kunnat glömma.

[1.3. Så levde jag i lycka...

I 14.  tills det ödesdigra brevet
kom . . .

15. Så. skildes jag från mina vän-
ner.

16. Man hade listigt lockat bort
mig . . .

17. ...för att bliva min kusins
hustru.

18. Vintern bröt in.

19. Man ville tvinga mig till avgö-
rande.

20. Jag återvände till dem jag läm-
nat.

21. "Längtan efter dig har ln-ossnt
hans hjärta".

22. Efter lång tid.

23. Jag blev bekant med en ung lä.-
kare.

24. Afton för afton sutto vi förtron
ligt tillsammans.

25. Framtiden låg leende framför
oss . . .

26.1 ...tills det fruktansviirda sla-
get kom.

27. Obotligt sjuk.

28. 77Jag lämnar dig1 aldrig".

29. Bröllopet.

30. Efter ett år . ..

31.  han därute nedbiiddad i
den kalla jorden.

32. Helmnt Var min enda lycka...

33. ...och denna anför-tror. jag nn
ät dig.

34. Hennes enda önskan.

35. I spänd förväntan.

36. "Gud7 jag tackar dig, nn har
jag ingen. önskan mer".

37. "I morgon skall du få, höra
den",

38. Följande dag.

39. Kammarmusik i det enkla hem-
met. -

40. "Nn, mor, kommer ditt livs meM
lodil"

 

BARN ÄGA TILLTRÄDE.

o

.Q f., 0., f., fg, f., feg f., 009 fwa få nog få, 00. egg .09 to, v99 f., 9., få Q,

 

Luleå 1916. Tryckeri-AB. Norrskenet

fo

p

f., å,f..f.,fe, 0.1 991 f., 069,., f., 0.9 fQQ 0.1 f., f.,0.10&f.903100af., f., f., f., 9.1 fo, fa? fa, f., f., 0,, rg, få? 0,1 f., 0.900? 999 901 f., f.,f.1 001 få? f.".,,.1f.,f.,f.1 f., f., f., f., q, f., v.,f.,f.,f.if.1f., f.1fggf.1f.,f.19.90.9 0.9 Og? få, 039 7934PQQ 0.9 QOQ 0-1,.,f.

O

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain