#1426: Maxim

gåwäåwkåwhåwkåwååäåmäåwhåwbåwhåwa
. o

.I
O

91

 

w
4. IML-M. -

 

Talefonar: Maxim 193. Bostaden 193.

 

 

x Program

- Fredag den 11 Februari

OQO OQO

1.-B. Sv. iograf ea erns
f Veckorevy

Nzo 18
TREDJE ÅRGÅNGEN.

  111 1111 11 111111
11111111 "111111-1111

Ser. 20.

I bergrn i Elsasks (soldaternas liv)

GeorgseI lisf

1 Komiskt.

Farbror

En 111m , liten man

Löuwsltlspel från Nordisk Films Comp.

Hem- 13111111111161, 1s1t1ad1slfu11111äktip; m. utkorade. Modem hä-nvilsaäe 1111211110.

111., A1""övrls1111åls1 111V .stadens vackra, 11110-
kor ä1n1d1a. tilrls 1110bililsew1111n1gen kom. I
brist på andra nöjde 1111111111. mig :med
Bummelll. Men 10,111 Vacker dag 1901111110
dle utka1111a1d1e 1åter - 01011 Bumnel.
fick lawslkeld. För att hämmar. gick
11-2111 101011 :friade 11111 en :w f110k0r1111s
möldrlar och 111011: jla. Korn 11511,-e1-ler
1101111 änkans dotter för :111 111111511111
01111, ti1l1åtvel11se att få. gifta 115.1; 111.011 sin

11141 (116111 bllivamlde papp-2111, 1111-111 denne
rade nej, för 1artt hämmas. Men i en-
11111111 11111611 den vlaclklra. 1111ie=k1a111 lovade
1111111 giva sitt 1s1z1111tycke 01111 11121111 fick
110 kyssar. Just som han 1116111 på 1att
kyssa henne "störtade änkan - Bum-
111=e,1;s fästmö 1010111 .flickans hjäsntevän
111. Varpå, lföllljlde 1en häftig utkast-
11111g .av 1116:11 61th1 ckansl herr Bumnwl.

Barn äga tillträde.,

0906090060QQOQQQÖOQÖOOOOOOÖO

Biljetfprlls 50 öre l:s-ta plats, 35 öre 2-dra) pl.

Barn under 12 år 15 öre, under 15 år 25 öre.-

KÖP KUPONGBILJETTERVI HÄFTEN OM 108TYGKEN:

Andra plats kr. 2:60.

Första plats kr. 3:60.

0.10.10.10.10.10.1Q10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1 0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1 0.10.10.10.10.10.10.10.10.1 0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10

990694 5.0 5.464 9911999: så san-JG: 5.400 00 5.050: 6.: så se; 0; cos of; 0400 Ga se: Gas-01.04 säs-o 00 Gas-a eCasQJsOJ Gas-o ...40450404- 04 011150:så6.094år:seaéosoasfasUJsUJsÖJsUa-éa 0419:59) se: 04 s.) 04 0; 4.0 0.0 så s.) sia så saa saa saa saa sån-a

 

Förevlsnlngar Måndagar-Fredagar kl. 6-10 e. m. Lördagar
kl. 6-11 c. m. Söndagar kl. 3-5 och 6-11 e. m.
I.
0.1 001 0.1 001 0.1 0.1 091 0.10910.1 06.01 0.1 0.1 001 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1001001 O
VÅNDI

Luleå 1916. Tryckeri-A3. Norrsketh

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain