#1425: Maxim

Qåmbåwbåwkåwååwååwämåémäémåémhéhä

eååmhémäéhhémåémåéhhémhémäémåémwåmäåmåémh

Oéwååwåäwääwååwäåwbåwkéwååwhåmbåwäåmäåmäåwkåwååwååwäåwäåwkåwäåwäåwkånåéh&ém&éwåéw&

(2

 

  

 

 

Telefoner: Maxim 198. Bostaden 193.

 

W

Program

Lördag-Söndag den 12-13 Februari

ON OQO

Veckans nyheter

ivförsäkrings=
revet Nzo llll

DETEKTIVSKÅDESPEL I TRE AVDELNINGAR.

En förmögen slpofrtallnan ekall ge
sig" lut på en våg-sam iljällllanndlniiig
01011 tager dessförinnan en olycks-
fallllsflölrlsläkning på. en miljon. Hun
åilr dläneflt-er utsatt för (let ena fTa-rlilga
äventyret efter det andra, men räd-
das. alllllticl i lslieta stund. Upplösnin-
gen av det liela. är för 1ålslkå(ll-aren1 en
fulllllständlig överraskning.

Fil-men är .synnerligen .OlrigineLL
vill inspelad loeh lhåflllelr infrelsset i
full- spänvninlg- från. början Jc-.ill lslllu-t.

AVDELNINGAR :

En lsltolr oilyeksfalllslfölrlslälnning-.
Många :ilntränlslenade :W förenk-
rilig-.sbelllolppet.

En våmlllig bilfärd.

En .myolcllilgl rlälcllclalne.

Hlols Xclleln Vare-klia. filillelTinnnn..
En mystisk neger."
Mledveltslllölsl.

Det (sjunkande rummet.

3 Skin-k Iellllei1 räddare 6.9, l

"Jag minnen ingenting.H
Avnelsaln tilll fljläflfleln.
Flöfnsakvningnzbnevel: borta.
D-eltektlilv-enls hjälp began-es.
På fjällvandring.

N ya gräl-br anlllänclla.

"Gllölm ej, want din nu .gäller för
min fnul"

Den mystiske; földjelsllagmlernl.
Nvelcllsltlöwtancl-elt .

Bnoltltlniln glslk ampen .
Räddningen.

. En .ny flamma.

Plå. yspår efter lbrolttlsllilngeli,
"Jag målet-e resa liälrifinånli"
Den vackra damen anländer.
Plå. Wbengva nldrin g .

Den mystiska gToltftlaln.
Explllolsliolnlen.

Rlälfllfllalnen. uppträdeT ånyo.
leelj, sle dleltleköiv Volslsl"
En oväntad upplösning.

 

Barn äga tillträde Söndag 3-5 e.m.

QQOOQOOOQOOQOOOåQOOOQQOQOQÖå

Biljetfprle 50 öre lasta plats, 35" öre 2.-dra pl.

Barn under 12 år 15 öre, under 15 år 25 öre.

KÖP KUPONGBILJETTERIHÄFTENOMWSTYGKEN:

Andra plats kr. 2:60.

Förwlsnlngar

Måndagar-Fredagar kl.

Första plats kr. 3:60.

6-10 e. m. Lördagar

i kl. 6-11 e. m. Söndagar kl. 3-5 ooh 6-.11 e.,m. , i

 

Luleå 1916. Tryckeri-AB. Niorrekenet

(3

Q.Q f., 0., 0.1" f., f., f.. f., f., f., f., f., o., fe, f., f., f., f., 99, 9.10., ...17,1 f., to, f., f.. f., fc, ce, fa. 0.1 e., t., f., fa, ?eaf.1 f., 9.? fas va? få? 7.1 fog 301 ?oq fog 7.1 009 to, fo, fog flag e., f., 0.1 009 få, 9., f., fas-939 få? 061 få, fe, 001 909 Og, fe, 999 faQ VN? 999 7339 We? gg? 96. 909 0.7

[-1 f., f.. fw f., f., 9.1 v01 väg vag få, Q., 991 901 0.9 Coq 00, f., to, f.. f., Q
. I vnNn:

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain