#1421: Maxim

Telefoner: Maxim 198. Bostaden 193.

 

Um

ÄProgram

.Lördag-Söndag den 5-6 Februari

090000

x .Veckans nyheter

9096000960006QQQOQQQQOOQQQOGOQQQQQQéäåéåå

Gostörvaltaren

SKÅDESPEL I TRE AKTER OCH 50 AVDELNINGAR.
Utgivet av Nordisk Films Comp.

0118.! I huvudrollen: VALDEMAB .PSILANDER

AiwllltltlJN I .NGA RNA.

 

Ntotmfien (uwppläser testamentet-
IDe tre 1skrinen.

.Ad mi n i str-2111011 en, 1fa.11et- Ed rnund
WbeeWäJI-lief.

:Ligga-l

4. Litet flirt .

 De två, glade förälskade.

(i. Aetrfid :söker ensamheten.

7. "1 tande Jakofb" arbetar.

8. Den företa, amorterjngen.

9. Pengar-ne. kunna icke anskaftas.
10. 17Det vite skrinet Öppnas.

11. VBrevet till. NVztltelf Hald-ann.
12. "Gamle Jakle avsändet- bre.-

vet.

12)). I Californien.

14. VVztlter vid Hebe-tet.

115. .I ltä-sttjluven.

16. (På jakt.

17- Vl nf-ån gad.

18. 11.05I cheritften.

19. Brevet.

210. Icke en gäng arbetat-nat kunne
få sina. peng-far.

21- Uppror.

22. Walter nnkon-nner.

23. Arbetelönen utbetalas.

24. (toldstförwlltaren :it-nbetar.

25. Astrid 100111 WVa1teI- .bliva oense.

 Den. .synliga delen :rv vSkwolgen
fällee.

27. yUlväfnner.

28. [Det :grå Xskt-inet öppnas.

29. Anuotiteringen till noterien skal]
Lbetala-s.

30. Astrid vill. fiska..

31. "Det blir säkert oväder, frö-
ken".

232. (De drucknzt :tn-lJetzn-nn..

33. Bortvisad.

34. ÖverfaHet planlägges.

2515. Walter  den. .stn..t-1:a.lst.e.

536. Den sista nsnellorterinfgjen lbetalas.

37. 1Ovädret bryter löst.

38. W alter.yl I-idefr hem.

39. [Btäten sjunker.

40. "Jiljätlp . . Thjälpl"

41. Räddaren.

0 4.2. Hane belöning.
43.- iRlixten 1sJ-år ned i statllbyggnm
den.

44. "LDet brinner-l"

45. Notarien kommer på. besök. ,

46. H:Den [gamle .godsälgaren var ic-
ke 1s1(,.v1dig mig några. pengar".

117. "Leåtotn oss  öppna. det svarta

Å lekt-inet I"

48. En föl-.nlötgenhet

49. "Det efterlämnade brevet.

150. Två. pair? 1yek1tga människor.

Barn äga tillträde Söndag 3-5 e.m.

IÖOQOOOOOQOOÖÖÖOQ69600699000009090906090090909996669996eQeef

   

OQQQOOQOO0990060660006099066

Biljettpris: 51") öre "lista pl., 35 öre 22dra pt. -
Barn under 12 år 15 öre, under 15 år 25 öre.

KÖP KUPONGBILJETTER l HÄFTEN OM 108TYGKEN:
Andra plats kr. 2:60. Första plats kr. 3:60.

Förevisningar Måndagar-Fredagar kl. 6-10I e. m. Lördagar
ät. 6-11 e. m. Söndagar kl. 3-5 och 6-11 e. m.

å
å
i
å
i
i
å
å
0
3
3
å

eQe?0999900000-e=,e3f

eeeeeeeeeeeeeeeeefeeeeeeeeeeoöeeoö

Luleå 1916. Tryckeri-AB. Norrskernct. VÄNDI

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain