#1417: Maxim

QPa än ego ePa så så sia 00190 noe saa We sia ...o se; 0.0 så saa 04 5.0 00 s!

 

 

 

Förevisninga-r: Vardagar kl. halv 7-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 e. m.
Varje förevisning cirka 11]2 timme. "

Biljettpriser: Lage 60 öre, 1:sta plats 50 öre, 2:dra plats 35 öre.

083.! Kupongböoker a 10 st. biljetter -- 1:sta plats 4 kr., 2:dra plats
3 kr., loge 5 kr., säljas vid ingången.

 

W i

ngvarn

Onsdag-Torsdag den 3-4 November

060 060

lulllnuullmlum i
i

 

UB
ä 611 111811 

Roande lustspel.

Den vite ma

Spännande indian- och Wild-Wästdrama.

 

   

i som brandvaki

Mycket komisk bild.

Pi ams nian" iun em

DRAWMA I TVÅ AKTER.

.age aan age aäeegeags egen-ga agge age age egeeåe age age age age age age age age agge age age age age age age age age age age eåe ewa age age aåeaäe eäa age age age 04mm age väll age age age age 00

WA
H

Avdelningar:

1. Naturfoirsknren besöker skin
gamle Vän fall-manen på ldennes
egendom i det inte Afrika..

2. Fanmaren v111 gifta bort vän.-
nen med .sin (letter Mary.

3Vt Mairy anfölrtrior natu-rflo-nskarien
attl hön iidsikar sfin barndonnsrviin
Julin.

41. NutlurHOrs-karen avstår I ade] 111-0-
Wdigt från Mary. I

Ö. Mary och John gifta sig.

Ett lyckligt hem. i skogen.

Ett år därefter.

N at-urforslkriren kommer på bre-

pök.

9. ÖBefogad svartsjuka.
10. Mary och .hennes barn lämna
hemmet. i
11. .17171643 i djungeln.
12. Lumande faror.
Å 18. 1En dryck Vatten åt mitt barn,
14. Nära döden.
15. Den lina Bergsjön.
16. Ett 1obehaghgt grannskap.

"17. John inser sin dumhet.

18. John och naturfoufskaren söka

x återfinna Mary.

Å 19. ltnuktlösa. efterspaningar.

20. FörtvivTan.

21. I sista stund.

 Det. räddande skottet,

23. Äterfönenade.

 eaaeåeaäwåe age egweeaweeäeeåee

E.,
få

I

. gå? gå? ?e? 96? gå? 939 ge? åäätr., gå? ägg eg? ägg QQQ ägg gå? 939 ag? 

 4 i 4-.r.-,;. v 5. Å A i
e;- eeåieaiäae. .a älta ewa eQee. aeoaeoa eQ; eäa eaa saa eoa eQ; ewa eg: age eea age saa ewa sea eQa sea age ånga eåe age eaa eg: ego sea ...J age age eg: 5.4 50.0 Läs se: se: 04 eQ: eOe eb sea sea saa age age age age age age ega eae eye age eg; :OJ 00 saa age sea saa ewa ega ega age eae ega age age ego eea eo: eo;

 

Barn äga tillträde.

ge

vi

9.1 ras 0,1 0.9 mer; 0.1 00 009 09 0459:01 0.105! 0.1 001 age fee 0,50 rosa-we 1 1

 

Luleå 1915, Trvckeri A.-B. Nnrrskenet

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1915
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain