#1416: Odeon

GäåwäåwäåmkåwäåwäåwhåwhåwhåwkåwgaO

 

 

(Luleå Teater)

ÖVRE NORRLAN DS STÖRSTA OCH PROPRASTE BIOGRAFTEATER

 

v Program

Måndag-Tisdag den l-f-Z November-

9-00 OQO

lllnalillrrnn illllnuuslululi i
lllrlll

Tagen med storm

Roande lustspel.

 

l Vill! malmen

Spännande indian. och wild-Wästdrama.

i som brandvakt

Mycket komisk bild. 2

Pllllllllllilllll lllll lll

DRAMA I TVÅ AKTER.

, Avdelningar:
].. Naturforsknren besöker sin 10. Mary owe-h hennes barn lämna
gamle Vän fnrmaren på dennes hemmet.
egendom. i det inte Afrika.. 11. Vilse i djungeln.
 anneren VII-1 gifta. bort viin- 12. Lurande faror.
nen med 1sin (lotter Mary. 13. v"En dryck vatten åt mitt barn"y
3. Mary nnförhfm- n-.iturforskanen 14. Nära dödévn.
:ll-t bön älskar sin barndmniswåin 15. Den lilla berg-sjön.
John. 16. Ett obehagligt grannska-p.
4. Nat-urlforsikaren avslår iidielmo- 17. .Tioihn inisier slin dumhet.
digt från Mary. 18. John och nnturforskaren siökn
 .Nan-v och J 01111 gifta. sig. återfinna Mary.
G. Ett lyckligt hem i sikoigen. 19. Fruktlösa efterspaningar.
7. Ett  därefter. 20. Förtvivlan.
S. Naturforeknren kommer på. be-  I sista stund.
I sök. i i .1 . 22. Det riiiddande skottet.
9. (Tövfogad svurtsjuka. 28. Återfönenade.

Barn äga tillträde..

åååeewåååååååéåéåöé009999600

Förevisningar Lördagar-Söndagar 1127-8, 8-1j210, 11210-11 e. m.;
Måndagar-1isdagar-Onsdagar 1(27-8, 8-11210 e. m.; Torsdagar-4
Fredagar IXJw-lfgs, 1128-1129, 1fall-11210 e. m.

eäåwäåwäåwååwäåwåäwäåwäåwääwäåwääwäåwääwååwäåwååwäånkåwääwäåwäåwäånkåwhåwååwäåwhåwhåwåémåéwäéwäåmåémäåmåämäåmäémå

 OBS.! Torsdagar-Fredagar Billighetsförevisningar: 10 öre för barn
 samt 25 och 35 öre för äldre.

 Andra dagar: 50 öre 1:sta plats, 35 öre 2:dra plats. Barn under 12 år
 15 öre, under 15 år 25 öre.

 Köp kupongbiljetterii häften om 10 stycken: Andra plats kr. 2:60,
 Första plats kr. 3:60.

qumwqqumpmmquäqmpqmpqmpqququmpqmpqupqmpqmgqmpqnaqqumammwanawmaquwmpqmgqmäqmpmwpmwwqqumäthmmäqmpqmpqwammmqmäqhgqb

w:

:men - u

. 1 t
QWwwwwwqquwgngqumpqmpwmpmmpqmåg.

 

Luleå lHlb YIfrvf.tl-:Pri A AB Nflrrskenel

Information

Title:
Odeon
Printed year:
1915
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain