#1415: Maxim

GQdädädäääéädäääwdbékdädäékdädädbdädäébéådkdå

 

 

 

Telefoner: Maxim 193. Bostaden 193.

 

W

ÅtProgram

Q
å
å
ä
Q
9
å
ä
9
Q
3 .
9
e
Q
9
de
Q
o l
V93 Mandag, Tisdag, Gnsdag den I, 2, 3 November
w oeoooo
PQ

å

03

så: i .11 " 161 u 1
så o ument h var s- rnge
 Serien n: o 5.

ga .

03

62 .

GQ I I I l I I I

å I " r
lä
å) . - v
g ETT SPÄNNANDE DRA MA l TVÅ AKTER.

q, .
q Nå raI av e lwisnderna:
e gx p .
SQ 1. Den nye comhmysren nnkmn- 16. (1velffzr111et på (11.1.1g1-ensen.
. g mer. 17. Mloxikmmren druven på. 1:"1yk-

98 2. 1i1.:1.znf1dspe1. ten. I I
IQ 3. (lnqwes 1.:1. Våg-nes. sköna. dofter. 1.8. S1n-x1f11ffe11. 161-1461401- VHarr-ken.
9.9 1. Ung.. hjärn...n. n). n... .11.1.3111 I

Q 5. (1011111115 hämnd. 211. Hun förhumnnm öfver u-.syhn-
9 . .

Ö (Vi. För faderns alkuhl gwer 110m I(även.

q .Yahndet 21 Mall-ken erfar det onda, han
w .1 Ä I I

w T. (flvenfnddet. "1111111111enk1111 1ek] vithgwörummnn.

ÖJ 8. StineM. ankhrgns för mordet. 22 A161- e.1).flra.d.

S1. (4111111116 Vitfnesnlfål. 2:1 Sårud 11111 döds

Q
aa 111. 215 års; 15114:011721111106116. 351 Behåll1161181131!.I
09 11.. Avskedxet från fiir11eli"lre.byg"1(1en. Hiti11nveh1 11-1gwes.

å 12. Edith har blivit Midnrlilnlnm. 26. 1411111111 hur återvänt.

. Q, 13. S1mindflållgwdn. )7. .1"61-1-111-.1d-e för 1e 171ng11. v

a 14. I .dysni-.L hawk-.mn 28. Den okände..spelar-111911 (301113115
 15. Sl1iL1IIWe11 har börjat 1111111er-1nm. 729. Masken 121111912

g Edens 11m- storin. 31). Det Häftvisra. 51.11.2111"f1e11.

0 .

6

q
9:;

q
Q

Ö

Q
0 n, , I

Ö

Q

é

Q .

ä . ,

4 .

0, LUSTSPEL I EN AKT. Utgivet av Nurwdiilsk Films Gnmp.

å

"i .

0 AVDELNINGAR :

å
33 l1. 1 hen; Becks hem. I 17. Den 1521.1e1ke greven.

2 Nu Lim det en räkning igen. 18. "Får ng- 10v att föra. 1111I 1i11

å . . . . , 1

.9 li. 11111 1511111121. änlnfenvlelkapdugt lupp- hur-dr?th
99 . 1111511119- 11). 11.:111111111.

å 4. 110111: Ber-11: är förfWiVJIn-d. 21). "Henån-1an :naden indier .nu-.gWH
ä 5. Annonsen. u 2,1. Ånger.

å h. Pn s.k1:1smiieisfwhylml. 22. "Kom genast Bevisen i (m1-
Qa 7. :1)1111111910111911 1en 11e111r0uvuvan- ning., Max Stein-H
å g WNäll-lpathiqhä I: 1 mt 231. 119111- ,Beck anlronllmer.

g ( I "J :uy "91- 11-1:e:1:n);11( m 1, 24. 13111an drupwerivewf.

Q q  jlfl" :O 1 V X" i). . 14111 åWerl-.ae1i11111-rf.

å V I 1 år, 1 Urk-x b (nom Pm" L 26. "Vad 1:11611agne. Kysrswer Ni
gå 11). 01113111; du 111110 ina-u. 11111 en had- min jungfru :91.

9 -Ä- J .- . .- 27. Frun inträder.

Q 11. 111m Lea-.L anm- aignn het. Ä. . . .f I v . Av . h

g 12. Det föwäd 11811921. brevet. 28" gotläljååwk mmm bem-(110m mfl-
Q 13. Hun bes-11111111I 11.111. gåva. sin man "1 PÅ 151 v
g en läxa, i) 29. ...101011 är för övrigt g-vlad över
aa 14- På tåget. händdem-nns 

Å få 15. Ombytta 111011161", I1111,. Men Max Stein 1111515519 dlän-Iemowt

d 16, Anlmmsten 111.1 .111.111111016111161. gifta. med 1knm1narjunfgdmm
Q .

Q
i,

"CD

å wwwxwwwwwwwwww

Barn äga ej tiliträde.

QQQQÖQQOQG906606Q909Q60å6969

fåiljettpris: SO öre Tzsta- pl., 35 öre 2zdra pl.

Barn under 12 år 15 öre, under 15 år 25 öre.
KÖP KUPONGBILJETTEH l HÄFTEN OM 1OSTYGKEN:
Andra plats kr. 2:60. Första plats kr. 3:60.

"Förevisningar Måndagar-Fredagar kl.
kl: en ml

6-10 e. m.
Söndagar kl. 3-5 och 6-11 e. m.

Lördagar

qpqpqpqpqpqpqpcgpqpqpqpqpqpqpqpqpqpqpnggqå

 

Luleå 1955. Trvckeri AfB. Non-skenet..

(3

qpqpqpqpqpqpqpqpqpqpqupqpqpqpqpngpqpqpngpqpqupqpqpqpqpqpqaqpqpqpqpqpqpqupqängpngäqådåqpqpägqpqpqpqpqpqpqpqpqpqpqpqpqpqpqpqpqpqåqpqpqpqpqpqpqåqåquåqpqpqaqy

X

X
VÅND! IX

j

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1915
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain