#1413: Odeon

OåwäåmhéwkGwäånhéuåémååmkåmhGwhämhéwhåwkénkéwhéuhéhhéuhémåémhéwbåwbånäémhGMQémkéuäémååmåémhéhååmåémäémåémåéuhémäåwäåwåé"

 

 

 

i (L uleå Teater)

ÖVRE NORBLANDS STÖRSTA OC I-I PROPRASTE BIOGRAFTEATER

 

"Program

Fredag vIdfzn 29 Oktober

BILLIGHETSFÖREVISNINGAR kl. vår-låsnyze-vao e. m.

0000049

  Svenska Jöurnalen 

Slll!Mallan: - är l 

EXTRÅNUMMER:

:övnan  pnlis-huniniålenklnlnx

 

Lyckans I växlingar

ru r ll oo I V u
Ett gripande blad ur dle mänskliga lidlelsernas historia.

Ett fängslande skådespel i en a-ktmlv THE VITAG-RAPH Oct-r.
Ypperlig regi oeh mästerligt spel.I

Handlingen passerar 1i Nlolndanle-
råka. Den av alla akt-ade tidnings-
(dllefen. 1hur en son, Frank, Vilken
blivit spelar-el, därtild föll-ledd .TV en
"Vän" Bill Rauch..

T-ildninglslohlefen sj älfv 1: nr i sin4 tid-
ning skrivit en ljungande artikel
mot -en viss Okänd svpelhålu, vara
ägare julst ärr Bild. ltanuh. Denne
beslutar hämmsz (mh för långlig 11in
fnarm-åt stoppa till.. munnen på: hmlloan.
Därför förlfedles den .ung-e Frank
under Insats ÅilIli-"lylm:de att skriva
under en slåulldförbindelse. Seder-
mera. vid klart- för-sltånd kommer
han underfund med bladmögel-int.

Och innan skulldförbindelsen för-

vFalken är denna1 till fullo betald.
Franke syster, som 1erhållit broderns
förttno-elndlel, har uppolfifmt 1sin-al små.
dyrbar-heten för att, därmed betala
spelslkfulden. Hvoln gjorde det. för
att rädda hans ära;

   

Barn äga tillträde.

z.
:m
1"?

QQGOÖOOOÖOGOOOOOQÖOQÖQOOÖOQä

JJ.
i. S9
.1.2.

h
.w

Förevislmlgar Lördagar-Söndagar 1127--8, 8-11210, 112150--11 r. m.;
Måndagar-Tisdagaréonsclagar 1127-8, 8-1-[210 e. m.; Torsdagarw
Fredagar 157-728, 1128-4129, :få-11210 e. m.

088.! Torsdagen-Fredagar Billighletsförevisningar: 10 öre för barn
samt 25 och 35 öre för äldre. . -
Andra dagar: 50"öre 1:sta plats, 35 öre 2:dra plats. Barn under 12 år
15 öre, under 15 år 25 öre.

Köp kupongbiljetter i häften om 10 stycken: Andra plats kr. 2:60,

Första plats kr. 3: 60.

3

 

Luleå 1915. Tryckeri A.-B. Non-skenet.

 

fa, i

 

rm

.fångaiafåféfååa

ht,

 

  

:39233253

 .alfeftåetfå

    
    

ä-.a 4ätt-ewawwwwwmnwne

9

(H

 

111

" N:
s?

wwwvwvwwwwmwwmwwwwwvwwmww

QQQ 99? 9619 vag 90, 091 feg v01 063 999 9.425! ?aq 969 999 QS? 001 QQQ (GQ Q.,-  1

VÄND!

Information

Title:
Odeon
Printed year:
1915
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain