#1412: Maxim

Itelefoner: Maxim 198. Bostaden 193V

 

m

Program

Lördag-Söndag den 30-31 Oktober

000000

I världskriget 1914-1915

[WWW-JT HV HLR Chiillllfblie Syndicfillle FTfflllnglse De La 0111611111)tlngnapliile,7.
lllotogltafomt: med milliitiiraiktmiit-eitm-nns tillåtelse.

Serie n : o 7.

Paulines ävemur

av Charles W. Goddard.
vÄRLDENs sTöRsTA BIL DsERIE. A20. EPIsoDER.

O

0

9

O

0

O

I

0

. "Paulines äventyr" hör till dessa
Q mästervärk, som i varje minsta de-
talj fängslar -åskådarens inträsse,
o kommer honom att ömsom skakas,
O rcas och le. Berättelsen om den
unga, vackra flickans öde-n, sedan
.J hennes far, miljonären, plösligt
I: dött och hennes framtid läggas i en
samvetslös skurks hand, hör till det
mäst spännande som sett dagen.
Det är ett drama, fullt av de säll-
sammaste förveeklingar och äventyr
och med en mängd praktfulla sce-
narier; särskilt torde den gåtfulla
Q episoden med den mängtusenåriga
Ö egyptiska mumien vara ouppnådd
O: i fråga om fantasi och uppfinnings-
.q förmåga.
: Den avlidne mångmiljonären Mar-
J vins sekreterare Raymond Owen,
3 som enligt testamentet blivit utsedd
Q till den unga Paulines beskyddare,
0 uttänker en djävulsk plan att röja
3 Pauline ur vägen och bemäktiga sig
4 hennes förmögenhet. Endast genom
d en lycklig slump och tack vare hen-
Q nes älskades, Harry Marvin, vak-
: samhet undgick den unga flickan
J en fruktansvärd död, som i stället
Q drabbade en annan.

: Men Owen smider nya planer till
4- hennes fördärv. Skola de lyckas?
De faror Pauline nu går till mötes
skola beskrivas i nästa serie.

 

Barn äga tillträde. END AST Söndag kl. 3-5 e. m.

10666066909606606909096QQQQQ

Blvettprls 50 öre l:sfa plats, 35 öre 23::dra pl.

Barn under 12 år 15 öre, under 15 år 25 öre.

KÖP KUPONGBILJETTER l HÄFTEN OM 108TYGKEN:
Andra plats kr. 2:60. Första plats kr. 3:60.

kl. 46-11 e. m. Söndagar kl. 3-5 och 6-11 e. m.

-s

Q

"g

.e

.4 1 i

g Förevisningar Måndagar-Fredagar kl. 6-10 e. m. Lördagar
.g

.z

.e

G)

090010000:99:910,0oss0,1:0109651069eowowewawgwaergeqwae

 

Luleå 1915 Trvokeri A-H, Norr-skenet

.10.10.10o10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1 0.10.10.10.1 0.10.10.10.1 0.10.10.1 0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1 0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1 0.10.10.10e10.10.10.10.1 0.105,10.10.10.10.10.10.10.1 0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1 0.1 0.1 0.10.10.1 0.111

0

(Ö

VÄND!

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1915
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain