#1410: Maxim

(9190 5.0 046.: säg-a månen sången, 0 .as-060.0 Loa 0: 0: 0; ...o 045.00:

 

 

 

Telefoner: Maxim 193. Bostaden 193.

 

 

?rogram
Fredag den 14 Hpnil

000000

Den nycklulle Amor

 

En nn -;..: sk äs en

Av HASSE Z. och SGHWAB.

 

Hästtjuven W

COWBOYSDRAIVIA.

1 foffos få? to, 9,, 991009 ?0q f., få få, Q.. foifa, f., fe, 09. Q, QÖ, te, få, r., 0,, fo, ,.9 0.1 feq 001 f., få, to? 939 001 Q., 099 f., rg, 0,9 f., f.. f., få? vga ha? Ta? år? Va? 799 7.1 9.1 få 0

när

 

Jim och hans svarta väninna
"Maidi Gras"

I En rolig film av Vitngraph.

Skrattsuocés.

 

BARN ÄGA TILLTRÄDE.

1699QOQQQÖÖQQQQQOQQQOQQÖQÖQÖQ

Biljeftprlk 50 öre l:sta plats, 35 öre 2 ldra pl.
Barn Yunder 12 år 15 öre, under 15 år 25 öre.

KÖP KUPONGBILJETTERIHÄFTENOM1OSTYGKEN:
Andra plats kr. 2:60. Första plats kr. 3:60.

Förevlsningar Måndagar-Fredagar kl. 6-10 e. m. Lördagar
kl. 6-11 e. m. Söndagar kl. 3-5 och 6-11 e. m.

004 494129: sea soasgasoa sea se: sååmaa amaån saa 190 sann-o We så; Loans: goa se; 594 se: sea to; 6.4 scan-a sea än swe nas agé men aa; to: GMC: så så så 00 00 10: så så s.) s... :90 5.: 500 5.4 00 så så saa; to: saa ago :Pa alla sia se; 500 604 så se: saa se; :få än än än :än nga 004 år Ga

Qres390.1090,1:02909009900,9väntan-10010909Waagiraaqwåcosqwåoåqa

0.9 0.9 que-n 001991 0,1: 0,59 99-9 099 www: 050 009001 0,1 001099 310.109 Q-

Luleå 19115. ällf;fckeri-A.B. Norrskenet

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain