#1409: Maxim

1ro

:säs-0046090129 soaseosOosUesOuQ-Gaéo Gas-4000004006;

      
 

  

 
 

 

 

I.  I E
a ai Ifö. I 6 I VV, wii-m.
O i , X7! .f i. ..
i 7  fV
I I - (J .V Å I ., .
 I; AxfI--- i i-.--l--l-xusi


ii
3:
e
.1 Vi?
.in q
I i :In
O

Förevisn=ingair= Vardagar kl. halv 7-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 e. m.
Varje förevisning cirka 11]2 timme.

Biljettpriser: Lage 60 öre, 1:sta plats 50 öre, 2:clra plats 35 öre.

088.! Kupongbiöeker å 10 st. biljetter - 1:sta plats 4 kr., 2:dra plats
- 3 kr., loge 5 kr., säljas vid lngången.

 

 

IProgram

Onsdag-Torsdag den 8-9 Mars

OQO".

H. Sl. Blljlll-lllllllli lEEllllllll] .lll 21

TREDJE ÄRGÄNGEN.

idyIIi-ska flodpariier i Sachsiska Sweiz

Den .vackra guvernanten

LUSTSPEL I EN AKT.

Kärlekens I

FOLKSKÅDESPEL I TRE AKTER och 55 AVDELNINGAR.
0135.! Psilander-film.

Innehaves med monopolratt av A.-B. Svenska Films Comp.

 

59:éosäéaeäéneasäs-anwaGasoaéaéadbs.)00:64GetOut-aaha-:00019090sUJsOJ-Quoa.Pas-00001090 soaånlaeeaåaeaaeeoénca

Q...1Q.QQ.QQ.1 få Q.Qf.1f.1 föweQ Q., f., f., f., f.. fonQDT., f..féfå få. 0.".1Q,f.,,.1f.if.,f.,f..f.sqi f.,f..f.,,.10.1f..f., f.,,.9f.,0.1f.1 f., f., f., f., f., få? 9.W1?.Öf.1 f., f., fa

Avdelningarna.
.1. En lustig början.
2. Arthur Montfords testamente.
Q 3. En tråkig bestämmelse.
.J 4. I Jack Montfords hem.
Q 5. Tidningarnas meddelande.
.Ö 6. Dagen före Jacks hemkomst.
09 7. Heiii från Afrika.
Ö 8. Åter-seendets glädje.
Qq 9. Minnen från resan.
g 10. Miss Piiynis.
. 11. Långt ifrån nöjd med testa-
0: mentet. f I in i H
J 12. 77Jag ber Er ej rla ti m1g .
Q 13. En list.
.J 14. "Jag reser... ingen vet vart-
.. han".
ä 15. "geå 33 angustifkall jag fria
ti.Å 4r etern., .
o: 16. Hos Montfords förvaltare.
ga 17. HLåna mig Edra papper".
Q 18. En ledig plats som förvaltare
e) hos Collingwood. V
q 19. Hos baren Arthur Collingwood.
.Ö 20. Den nye förvaltaren.
Q, 21. HVacker men egensinnig". -
a 22. "Giv mig något att dricka".
OQ 28. Jag "ar alldeles nöjd med Er".
å 24. Då tjänareu kom med förfrisk- ,.
i ningar. b
z . 25.y Ett besök. I 
.J 26. "Tag kaminarjunkarens hast".- :
Q 27. Vid  .
.Ö 28. Nackrosorna. :
q 29. Kammar"unkarens dop. Q
.å 20 H:Elörvalflaren rädd-ir honom" U
Ö 31. "Hair am de". :Ö
g 32. vid kaffeboiidei. p.
. 33. En avkyld friare. bh
.g 34. Dörren, genom vilken han git-.k :-
ut . . . 1
g 35. Jack gör studier. å
ä 36. Phyllis rider. ,
.q 37. Den första kyssen. A,
o 38. Samma afton. 
.Q 39. Den 30 augusti närmar sig. é
g 40. Ett klagobrev. r
Q, 4.1. Kiii-ieksmötet. i J
.Q 42. Arthur Collingwood. i :-
J 43. Avskedad. .
.i 44. "vad Skall jag gömt" å
J 45. "Lita pa mig".
.q 46. Den 30 augusti. å
a 47. Gästerna komma.
.3 48. Den förtvivlade Phyllis. å
Q 49. "Gi-even av Montford". å
.a 50. I spänd väntan. s
Q 51. "Men det är ju förvaltaren". å
.Ö 52. Många ordnar. Ö
.q 53. Phyllis tror knappt sina ögon. :-
Ö 54. Lyckllga Phyllis. a o
.3 55. Testamentet har blivit uppfyllt. .-
-2 :-
.3 sam äga tillträde. :i
Q" å
Glv b
J .
fav 0.10., Oo. f.. f., f., fQQ t., (0.0.1 fo, f., f.. f., f., 0.. f.. f.. f.. 

 

Luleå 1916. Trvckeri-AB. Niornsikenlet

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain