#1407: Maxim

Q690000!!Gas-:GaiasOJQuOJsIQJsOuOJsUJQJsäs-aohsäånä

 

 

TelefonerrMaxim 198. Bostaden 198.

 

W

"in

Program

Onsdag-Torsdag den 16-17 I Februari

4 m0..

enter-journaler N:o 50

HläIIHI-i-SEIIEII

FILMSROMAN I FEMTON STORA EPISODER.

Sjätte och sjunde episoderna utgöra nde en fortsättning på. Alan Laws
underbara äventyr.

Av den berömdei amerikanska författaren LOUIS J OSEPH VANGE.

SJ ÄTTE

Kampen

.En dyster skymningsstund nalkas
en båt den fjärran. belägna klipp-
stranden. I den sitter en kvinna
upptänd av hat och vrede, dock har
i hennesq hjärta. redan en annan kän-
sla hunnit blanda sig. Det är Ju-
dith, som ännu ser sina ansträngnin-
gar gäckade att krossa den man,
som hennes far hatar och som hon
både älskar och förbannar.

Dock nu  hon nära sitt mål. Den
båt vari. hennes syster och Law und-
:Flytt i, skall snart nog vara. infån-
gad och han skulle möta sitt straff.

EPISODEN:

på havet

Men Law anar att han  förföljd,
han ser de signaler Judith utbyter
med sitt folk och .han beslutar att
söka nå. Newport på en annan väg.

Hos en fiskare lyckas han hyra
sig en båt, men Judiths folk är på.
sin vakt. När de hunnit bryggan
är även hennes folk där, och snart
 striden i full gång. i

Dock än en gång blir Law segra-
ren och kan triumferande skynda
bort med sin älskade efter att hava
undsluppit faran. V

SJ UNDE EPISODEN.

På liv och död

Föga anade de båda unga att fa.-
ran  dem närmare än någonsin
förr. Judiths .folk  än en gäng
samlat, men Law-har endast en tro-
gen vän till sitt förfogande. "Stri-
den blir het men lyckan lutar dock
ät Laws sida.. Ilan blir den som
själv får visa Judith att hon i Law
har en fruktansvärd motståndare.

Han lyckas fly, medan hans trog-
ne följeslagare uppehåller förföljer-
ne  länge att. han åtminstone vun-
nit något försprång Men snart är
man i bil efter rymlingen och när-
mare och närmare kommer man ho-
llOlll.

Vägen  utefter järnvägen. Law
fattar ett djärvt beslut. Han beslu-
tar att söka taga sig över pä den an-
dura sidan och kör över järnvägsö-
vergången men märker ej att i det-
samma kommer expresstäget rusan-
de. Genom en. olycklig slump väg-
rar motorn arbeta och i sin iver att
söka ordna härmed, blir Law ska-
dad. Förgäves söker Rose, hans äl-

skade,att draga. honom ur faran.

Judith har nu hunnit fram och
hennes hat förbytes denna stund av
förtvivlan till kärlek och de båda
lyckas släpa mannen ur all fara, ej
ett ögonblick för tidigt ty minuten
därefter höres ett fruktansvärt
brak, det är expresståget som full-
ständigt ramponerat bilen.

Blödande ligger Law vid vägen
under det Judith med de sinas hjälp
bortför Rose. De båda systrarna
mötas nu för första gängen på, län-
ge och den eldiga Judith står öga
mot öga inför sin rival. i

Men i Newport srtter hennes far
upptänd av hat och hämnd och fröj-
dar sig då han hör Laws nederlag.
Hans hämnd är dock ännu ej mät-
tad och rasande hör han att. Rose äl-
skar Law.

Dock häri ser han ännu ett. medel
att kunna än mer tillfredsställa sin
omättliga hämndlystnad.

Men på vägen där borta ligger
Law slagen och blödande.

Barn äga. ej tillträde.

Gas-JLOJLUJLOMOJQPJ Gas-o Gas-a säåuäénä was-oLO;Gas-a:Coolasäs-aéuiuä 040004640000 Gas-a Gas-:0:00 så 04 sia Gas-oåuhéaéoéoéo 69; 09064040;Gas-:000300000 sea :Oo år 1.0.0 0404 Gu.

OQOOOOQOOOOQWNONOQOQOQOQ

Biljettpris 50 öre 7.-sfa plats, 35 öre 2.-dra pl.

Barn under 12 år 15 öre, under 15 år 25 öro-

Kö-P KuPoN en I Luz-run I HÄFTEN om msTYcKEN:
Andra plafsikr. 2:60. Första plats kr. 3:60.

Förwlsnlngar Måndagar-Fredagar kl. 6-10 e. m. Lördagar

ikl. 8-11 e. m. Söndagar kl. 8-5 och 0-11 e. m.

f 10 .f ff Q f
O . . . Q f.,t..f.1f.1f.,f.,vwf.".,åafaf.. t.,f.,vfovfy.sf.1f0f0f.,f.1f.1f.1wf.ff.1,.1 f.,f.".1f.1f.,0.1f.,f.,f.".,f.1,.,f..f.1f.1f.,f.ff.1 f.,f.,f.,f., f.,f..f.,f.".,f.,f.,f.,f.,f.9,.,f.,f.iåf f.,eq1e., 0.97.. r.i Q0,,.,,.,O

Ö:Puh...nia-neuouäéo.9400

genvägar;00000000:geo-.sfångar;f.1r.w.w,w.wow.w.1

Q)

 

Luleå 1916. Tryckeri-AB. Non-skenet

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain