#1401: Maxim

aQQQQQQQQQQQQQQQQQQGQQQ

  

 

 

féöåååeååååeåee

Fölrervisningar: Vardagar kl. halv 7-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 e. m.
Varje förevlisning cirka 1112 timme.

Biljettpriser: Lage 60 öre, 1:sta plats 50 öre, 2:dlra plats 35 öre.

088.! Kupongböeker å 10 st. biljetter - 1 :sta plats 4 kr., 2:(lra plats
3 kr.s loge 5 kr., säljas vid ingången.

 

 

 

Program

Fredag-Lördag den 8-9 Oktober

OO. 000

MESSTER-vecim Nm 17
Eskhnåernas HV

vACKRE ALBERT

Lustspel.
ha I . . I
I inn;d Innnnni

DETEKTIVDRAMA I 3 ÅKTER.

f9999&9990609990909699&QQQQQQQr=et:sa

        

Avdel ni nlgarne :
l. Sir Edward, slottet (iorbys
niya ägare.

Sir Alfred kommer.

Brö-dernas tvist.

Rankismlidaren .

7?Sir Alfred önskar ett samtal
med. Ern."

I tälllan.

Övverfallet.

Mrs. Woodland ar tröstlös över
sin mans försvinnande.

9. Hans sista brev.

10. Hon beslutar att uppsöka den

berömde Mao Gee.

ll. Detektiven  Gee.

12. Detektiven lolvar att göra sitt

bälSIfa.

 "Spiti-et i papperskorgen,y.

14. Brodern häktas.

lö. Mac Gee börjar efterforsknin-

garn-e.

16. "Det "ar ju sir Edward.

17. J,Ej haller jag tror pa Er mans

UPP-:2010

-eeeeeeeeeeeeeqoeeeeeeeae

 

död".

18. Mac Gee antag-es till trad-
gard sina stare .

19. "Låt den lilla porten stå öp-
Plen..xu

20. Den mystiske framlfingen.

21. Detektiven lyssnar.

22. Den okände avlalgwsnlar sig.

23. Ett ofarligt sömn-medel.

24. Deltektiven stjäl.

25. "En klocka upplllittad..."

26. Fru Burton får instruktioner.

27. Jolin Mack.

28. Detektiven på. spåret.

t . . Kaplpllöpninglen.

30. Jolin Mack fattar inlträisse- för

Mrs. Woodlland.

Bl. "Ni maste antaga Vhane inbju-
dan..." i

32. I Jolin Maokls villa.

då. MDenna dörr kan  ej öpp-

 

909990000000åOQOOQQOQQQQQÖOÖQGOOQOOOÖéåeåäö

na.H
84. Mrs. Woodland underrattar de-
tektiven.
85. Detektiven spränger dörren. .
0

06. Den underjordiska grain-gen,

87. Falskinly nltarvlärkstaden.

38. "Kom genast! Det är någon
i kvarnen".

39. Detektiven förföljes.

40. I den Ihydraliska pralssen.

41. Ett fruktansvärt lägre.

42. Mrs. Wooldland har anat oråd.

4.8. I sista minuten.

44. Räddad.

45. Dr. Mack övertalles ooh fängs-

l-as. I

 

weeeoeeeeeeeeeeeeweee:Å

3

 

0

Q 46. Slir Edward befrias.
47. Milton underrättas om att spe-

let är förlorat.

48. För efg-en hand.

ä 49. Brodern frigives.

Ö

0

50. Mot lyckligare dagar.

Barn äga tillträde.

QQOQOOOOÖQQOOOQQQQ

leeeeeeeeoeeeeeeeeeeeee

Luleå 1915. Tryekerl A.-B. Norrskenet.

Vå06999999

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1915
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain