#1395: Maxim

så 5.410.010; sou-0506 190 så 5.0 0,04 ggn-a så sou-Johénoa 00 se; (9

 

 

 

 

1.

eo

Taleioner: Maxim 193. Bostaden 193.

 

Program

Måndag, Tisdag, Onsdag den 27, 28, 2978ept.

i 000000

Serie n:o 7.

iilskogsseger

IsKAnEsPEL ITRE AKTER.

Avdelningar:

Rölt befinner sig i en förtviv-
lad situation.

.Brevet från fadern - linne
dödsdom.

Bort från störste den.

I (len lilla tyroll-erlwn.

Ett löfte.

Bo b sl eilglifällrle n.

Elsie vrilckzu- foten.
Sukllielsölien .

Fästmannen och väninnan.
Varl spegeln fönrfårltlie.

Elise 4flöljer 1efter paret.

Bakom palinennn.
Meilaljongen.

Hennes beslut.

Rollt. ser ingen utväg.

Ett övemraskande brev.

Rolf beslutar att gå in pfu för-
slaget.

Hu n skriver l: iiirl ek sl) nevet.
Else tappar med Vil ju brevet.
flånilonens i fuplrtiiiekt, l.

Kill-l eksm ö tet.

"Kyss nnig fort, man inlittnger
ess".

Ett upptnåilile.

Y Efter ett års äktenskap.
. Else är en främling för lmnnun.

Rolf beslutar att tal-.i ut med
Else.

Summa lugn.

.I ursinne.

7yNi är brutal, min herre., så.
uppför  ej en kavaljer".
JiiiI-nvälrket visas för ministern
Else iir 1(illöievelilig.

Åter vid samma kunolrt.
Slumpen har åter fört llaron
von Seliwetlnitz .i hennes Väg.
Hun söker 1åter närma. sig Else.
Men avvisas förnktifullt.

Hans plan.

P åBaronen smyger sig in.

RQl-f har iakttngit allt.
IJElses budoir.

Ett häftigt uppträda

I"Du har (lo-lt (lin älskare . . ."
Rio-lf är trött på livet.

B n W) n en fin nitnäll er.

Visad på dörr-en.

Else finner nvsikedislbrewt.

Fö nvun mllin gen ,

Horn älskar liionom likväl.

I si sta minuten .

Äntligen förenade.

Vintern liiar g-ivi t vika för vå-
ren.

Barn äga tillträde.

OQQÖOÖOQOQOOQQOQQÖOÖnÖOÖOÖOQ

[äiljettprisz 50k öre lzsta pl., 35 öre 2zdra pl.

Barn under 12 år 15 öre, under 15 år 25 öre.

KÖP KUPONGBILJETTER l HÄFTEN OM 1OSTYGKEN:
Andra plats kr. 2:60. Första plats kr. 3:60.

Förevisnlngar." Måndagar-Fredagar kl. 6-10 e. m. Lördagar.

1kl. 6-11 e. m.

Söndagar kl. 3-5 och 6-11 e. m.

i s
0.9 090009 0.100 0.1 0,1 000.1 0.1 009 0,1 0.1 0.1 0.10; 0.1 00 0.9 0.10

 

"iv Luleå 1915.

Trvckeri A.-Bv Norrskenet.

:0
g.
:9
å
g?
g.
f
:0
:-
:-
:0
:0
:0
:9
:0
:o
se
E"
:-
f
e?
sf
:Ö
:-
:-
:0
c..
:-
s.
:9
s.
S"
å"
s
e
.e
i
s
:-
s
f
s
f
f
sig
å"
s
å
2?
se
s.
s
9o
g
:0
:-
:-
:-
s.
:0
:-
o?
:0
:-
s.
g
:-
E:
"o

VÄND!

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1915
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain