#1394: Maxim

Q säs-004 Gas-05.460 000005045 .Po :94406 eoe eOo eQ! år se; so; 00 0.0

 

 

 

Biljettpriser: Loge 60 öre,

a) Röda Kors-fartyget jElnilus uvgålr
till Sussnitz.

bl) Prins Carlw och prinsessan Inge-
lborg" in spekteru ett Röda. Kors-
tåg".

(f) Chefen för Rödav Korset i Ryssl-

gllen era-lguvernören över Finland

På begäran
visas ännu
en gång

Förspelet.

Hos Far Ceclclii.

Fer Cemlii köper de två poj-
knrna.

F lritz och Aimee.,

Far Clecclii inövur barnen.

I förstadlsvnrietéen.

Efter föreslå-ill n in gen .

Nåitternn lilois Eur (lecclii.
Aliinée tröstar Fritz.

Sex år senare. Förniiddngsre-
petitilon i. Cirkus..

lll. Goda Vänner,

(Ci-l

:304-3353902

Första avdelningen.

l. (liriku s (klinieellli.

I ryttargången. lle rödaV :ir-

tisiternas nummer är förbi.

fl. Cirkusdirektören nnmodar Fritz
öm att göra stallanästaretjänst.

(O

4. Publiken lbeser stullarna.

ö. Fritz möter garevinnnn.

6. "Kom i natt kl. 1 utanför Lim-
bes palats Å:Vild Stora Boulevar-
den".

7. I Cirkusrestaurangen.

8. I artistpensionutet.

i). Hos gr-evinnnn.

10. Nästa morgon.

i eeeeeeeeeeeeeee
Geåeeåeega eaa ere ere ePe eee sas soaåaseo eeaeäaeäaeea eae :ånga sea egaseosoa eoesea sååå; 906.4 se: 5.6 eee eQ; sea apa eaosge :Pa se: sea eee ego ego 5.4 eoa 494 sea så; eeaega Ga teäspe 190 nämnas-0600690404!! .h 90 än Mi Gå år Mf år Mb år så M år år år åå M- 0

lund priin-slen .fi-v Olldenburg- jämtel

1:sta plats 50 öre,

038.! Kupongböcker å 10 st. biljetter - 1:sta plats 4 kr., 2:dra plats
3 kr., loge 5 kr.I sälias vid ingången. I

IProgranfi

900900

- Förelvisningalv: Vardagar kl.. halv 7-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 e. m.
Varje förevlsning cirka 1112 timme.

2:dra plats 35 öre.

 

OnsdagH-Torsdag den 29-301 September

Svenska Blografteaterns revy n:o l

Innehåller bl. al. krigsflångelutväxlingen över Sverige.

general Seyn med stuber inspek-
telru. i Haparanda de svensk-u. an-
ordningarna för krigisinvalid-
trnnispör tern a .

d) Det förs-tu. krigisiinvalidtåget nv-

ll.

lö.

00:e?

går från Haparanda, medför-unde
190 österrikiska o-cli till tyska ut-
vä Xl a d e krig sfån  r.

Gaumont Journal

9ygäens belöning

SKÄDESPEL I EN AKT.
En starkt fängslande allvarsbild ur livet.

Piffs paraply

Skälmt.

 

Q  då avtlslqcna.
Kinemlaltogrefiskt drama l två aikter o. ett förspel av HERMAN BANG.

För kinemlatogrlalfen av GA R L R GSE N BA U M .

ll.
12.
13.

Den gryende kärleken.

Några år senare.

"Som svar på Eilert brev får

meddela, att jag tills Vidare ej

kan skaffa Eder en g-ngemnng.
W. Bilzow, nrtistaglent e I" .

Aimee erbjuder att  sina

smycken .

Fritz får en idé. De fyra skola

inöva. ett spe-ciallite-tsnummer

under Oilrkuskulpolen

namn av HDe. röda artisterna".

Andra avdelningen..

l Cirkusirestalurangen.

Några. månader senare. Fritz
för ett Vilt nell lättslinnigt liv.
Tors-dagen den 10 augusti:
"Benefice för ,De röda artis-
terna). De röda artisterna. ut-
föra i. afton dödsslplrång-et utan

i nåt".

"Käre Vän! Jag" längtar digl
som vanligt i afton.

Din Lucy Laube".
Benefice-afto n en. Publiken går
till eirkuls.

"De röd a, artistern a.J y .
"De röda." arbeta.
Dödsspirånget.

Barn äga ej tillträde.

 

Luleå lillö

Trvckeri Ale, Norrskenet

under -

O
I?
:0
:0
r.o
g"
g"
i
:f
i
g.
i
å
t?
g?
å
e?
ei?
åt
t?
ei
å?
f
eg
We
p
b
9
ä
9
äs
G"
5
9
å
9
b
p
tv
e
åv
9"
å
öl
ä
9
te-
&
k
p
å
e
e
9
b
å
ö
6;
ä
9"
fe
p
b
9
ä
P
nu
9
b
Fl
å,
w
ä
a
k
w
k
9"
år
9
ev
å
ös
y
å
v
b
P
b
v
Gr
w
å
W
å
p
&
9
å
9
b
P

M

e
e
ei
e
e
e
e
e
.e
e
å
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
o
o
e
e
e
e
e
.ge
e
de
e
o
o
e
e
e
e
0
o
o
e
e
o
e
1e
99

0
å
p
b
9
G
p
b
v
&
p
ä
P
å
W
b
å
å
,
b
r
h
P
å
,
h
p
å
0
h
0
b
år

f.ä f., Q., f., få. f.. 009 f., fog 009 :0999 lya? 939 969 99? 993 få? fsa Fo! 901 009

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1915
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain