#1393: Maxim

ääääiå

fååä

f?-

gäddan!

GC.

(Déäéäääéädädäéädädädbdbdbdbdbdbdbéäébéäéhdhdådädäéädäéämåmånåädädäéäåädädädbdådåébéädkdädäékääääéäéädbdbébébåäébdbdbdbdäébdäåäéäébdäéädbdädädwdädädnéääån

1.

.(0

6.

-1

10.

11.
12.

m.
w.
.1n

17.
18.

19.
20.
2.1.
22.
23.

24.
25.
26.
27.

 

IO:sömnen:kl-Skånega-sQ--l .vs-aéneaseoseaéoéa soosoosåsäéaéuöag
I  M    P

 

 

1HVFIE NORRLXAWNDS ELEIIANTASTE BIOGRAFTEATER.
Teleluner: Maxim 193. Bostaden 193.

 

m

ongvam

Måndag-Tisdag den 16-17 Augusti

.000000

Fö fader och

fosterland 

Skådespel i 4 akter, utgivet av Nordisk Films Camp,

ret Jag  löjtnant Brennter."

v Arresternd som spion.

AVDELNINGAR :
Krig. . , 30. Ett n nttligvt angrepp.
llliemlen har trots hjitltemodig-t 31. lntfllervallan.

- lnrottsttånfd ryckt in i landet. 32. Löjtnant annel. flyr.

-. I GthJ-"QU- 34. Flykten nptptätckes..
Löjtlflmlten kommer den hårt 35- Den gamle anestems.
ansatt-ta- skyttellinjen till nnd-  Nästa morgon. V
thng" 37. Kpigsrätt.

Efmshgä" o P :m.1wmdnudmnn
IDÄOJtmmten anhåller .0111, nu- 39. minor Vill meddela sin fäst-
1atels-e att in besöka 1mn fader. man Om det passerade. 4
 llnr fall-11th detta fövre- 40. Sömndlwkenl

Löjtnnnten .snm glittrdfnrtlmml- 41" I Hälge-rena kläder. v
lam- 421. Vid ratten.

På. farliga Vägar. 48. Genom filendwenils led.

Den fientlige genveralten Staaf 44- BPGWJJY fmmllämnalsv-
hm" fömlfllat tig från Sin Smb- 4.5. Löjtnant Brenner får brevet.
Mallmlörltemn- 4-6. Ej 4ett ögonblicks tvekan.
Överfanet- 47. En färd mot döden.

Löjtnant Brodin-01- kofnnnnr till 48. HOS fienaen.
:ånäpll t 1 1 lll lradernlfrigiven

msn: u .nn som unnar. ,,

Gtenerdlen rider bort 50. .Dodsdmnen-

" 51. Emin-GTS förtvivlan.

S:ämöl-årewnner olch Lans slons 52. VisfkaIJL-et-

Ett kärkoanmet brev. 53 En plan"

Den fitent-ligle glentemlvn anhål- 54 Medan granaterna exp10(lera"
ler om nattkvartezr. 5-5 De finntliga WofFfli(meninrn:1 föra

Vid middugslbolrdlett. henne till genleralen"

Gå 1, (Ha rn] an; (muren ankmnmm.. 56. Hon breder för slin älskades Liv.
Fölrklåitdnaden avlcatstatsv. "58- Endalsxt en timme återstår"
Nästal morgon- 59. I rasande fart.

Genyemlewn gör en Överraskande 60. Arkebns-ering-en skall äga rum.
upptäcktl " Gl. Ett. 1sista farväl.

En ädel man. 62. Bilen nalkas.

Generalen given Ellinor .sitt Vi- (äg- HLägg En? I), I, ,

sätkowtl . (så. Fadern Vlll do med am son.
Gällernlen beglivetr X:sig bort. 66.  Skjut .dem bagge I"
Flentliga. trupper ankomma till  IL?ng Ein i G? I I l

. . slsvta ogntnbllcktet. v
gången -I I I U GQ. Fri given.
Jag v1ll el spel-.1 komedi lang- 70. MED man Som hjäutemodigt

rälddat en filen-des liv, kan ej
vara en spion."

Barn äga tillträde.

ååOQQWÖQQWQÖOOQMOQOÖGOQQQQ

Bleefth-lls 50 öre I:sfa plats, 35 öre 2 -dra pl.

Barn under 12 år 15 öre, under 15 år 25 öre.

KÖP KUPONGBILJETTERIHÄFTENOM1OSTYOKEN:

Andra plats kr. 2:60.

Första plats kr. 3:60.

Barn kr. 1:10.

Förevisningar Måndagar-Fredagar kl. 6-10 e. m. Lördagar
kl. 6-11 e. m. Söndagar kl. 3-5 och 6-11 e. m.

qpqpqpqpqpqpqpqpqnqpqpqpqpqpqpqpqpqpqpqpqp

 

v Luleå 191,5.

Trvdkeri A.-B, Norrskenet.

Gb

to, f., f., f.. f., 0., f.. f., r., f., f.. f., 0.1 ,.1 0.., f., f., fas f.. fa, fa, 0.1 feg ?.9 tag QQ, f., 099.0., få? 199 fo, 9.9 9.1 0.1 v01 0.9 QQQ få, e., fa, få. f., v., 7., 799 70, 0.. f., 0., f., f., fl., f.. f., f., f., 009; 0.9 f., f., fa, f.9 f., f., f., f., f., f.. f., f.. ?.94f.1 933! då? as? gäå Qää få? 0.?

C)

VÄND!

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1915
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain