#1390: Maxim

san-omgesäsäsäéa 100040010000194100 LÖuQasVMUuUuQnOJQ
v

(ö

J
O

 

 

 

NorrlandsV största, för ändamålet byggda biografteater.

Biljettprilslelr: Första plait-s 50 öre, andra platls 35 öm. Balm 25 och 15 öre
Kuplonglbröcker å 10 W.sl-t. försltla plats 4 kr., 10 st. :andra plats 3 kr.

 

m

Program

Lördag-Söndag den 24-25 Juli

OQO."

MnssIer-veclminurnalen 1111141915

Hans bröllopsdag

En mycket rolig Ford Sterling-film.

lllN Ulm UAUIIERU

I Äventyrsdrama i 2 akter.

En nlyvhelt inom äventyrsfilmeins område, som måste ses av alla.
n I.. ..l h I u v

FARS l TVÅ AKTER.

AVDELNINGAR :

Våren  kommen. . .

Den ene rivalllefn.

Kämleken vaknar.

Den andre rivalen.
Svartsjukan

Sammmm-tätning på floden.
Rdfvallekrnals förrlslta samman-
(lIraib bmmrg .

8. Båda. kasta. Vfalmmlria omväx-

liamlcle i fllowdwenl.
9. Den welnve1 rivalernlsl triumf.
10. Den avvisade! svär hämnd.
11. Eny trräulgwåmlcllslfäxslt.
12. Fröken Mona. vililf chansa.
13. Den lomientlallilsklal Llamfslövslem.
14. En förtjusande (lmnlsl.
15. Svartsjukan vnknml påy nytt.
16. Rilvaler om den :nya stjärnan.
17. Den andra. 1slalmanallullrn.bbminl-
gren.

18. Duexlllern.

19. I b-evsälrlklarlalseri.
20. Allt fllym fölr de villdla. rliwwalrelnm.
21. Rädda sig (len som kam..
22. Strid trizll llamlvs och vatten.
23. Allmänt slagsmål.
24. Plollilslen inzskrifclfelr.
25. En strid på flodens yta.
2G. Det gemtomskjlutlnla repet.
27 . FruktlösaÄ rxämlldlnlin gslfföcnslök .

28. Upplösningen.

mmmmmmm

Barn äga tlllträde.

TI En fm fp- Lw .N li
f.,f.1f.,f., 0.10., f..f.. f-10.1Q., f., v.,t..f.,f.10.,f.,f.,f.1ä,f.,f.1f.,f.,f.,t01,.,f.af., f.,f., f.,,..f.,f.,t.qf.,f.10.1 7.10., f.if.,f.1 f.,f.1..1 f., f.,f.1f.sf..foif.,f.1 f., 061 feg 001 001 feg fa, 0.9 0.10

(91.01.: 1.: sfasiosQa 104 så: 60; 1.0 0:00 104 sen-4190 Loa ...a 190 1.0 100 1.; 10: 1.4 104 1.400 1941.01.000011904041.4 1.; 1.0 se; 694104100 09.919: saa saa saa 100 ånga seaåuaaaåa 089 04 104104 94100 ae; 600164 1.00419419410:seueaaeaénaneeaauäasgaaaaaaaepae?

Q) 0.10.10.10.10.10.10.10.10.1 0.10.10.10.10.10.1

0.10.10.10.10.10.10.1 0.10.10.10.10.10.10.1 0.10.10.10.10.10.10.1

 

Luleå 1915. Trvdkeri A.-B. Nonskenet.

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1915
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain