#1385: Maxim

5233653 få? 991

.vw
.4.-
5,2:

 

Förevisning alla v
n ardagar kl.
Lordagar kl. halv 7 till 11 e. "il-10,30 e-
Bll. " I
DBjsetwtprlser. Loge 60 öre, 1:sta plats 50 öre
.. Kupongböcker å 10 st. biljetter - 1 I
3 kr., loge 5 kr., säljas vid i

m. Söndagar kl. 5-11 e.

Varje förevisning cirka 11] m.

2 timme,

2:dra plats 35 öre.

:sta plats 4 kr., 2:elra plats
ngarigen1

Revy över veckans nyheter

Sörfjorden

Miljonär-ena bunt

 

Valais de [la-1152

LUSTSPEL I TRE AKTER OCH FEMTIO AVDELNINGAR.

1 Auktomtsten tilll storstaden.. 27. Hillger vaknar.
2- Pa 1101009163- 28. Han intränger i ein sän.gkam.-
4 .i " s P v. , . 1 f-
å. llllgei får lummet N.1 ll. .mwa
:ö Till maligna", H 29. Am allfie  försvunnen.
J llrilger .eler henne . ,, . . ,.
f, . Dlrektol-en ankommer.

(i. Båda. ha. (le limgitifåkigt.

VBe age eaeeåe ego ene eye äte age etta age ett; eteeåe å: eäe sgeeåe efåe eae eåeeåa eee egeegå egä Få! b.0094 0905-0503 åt åwååå .gå gå toatoaboasgååaååaa 292 296 6.6 apa

7. Huger heder am få göra Sän- 31. HTänk er, min hwstml har varit
Skal?l borta från mig i natt".
8. Något senare. 32. "Men ni har ju lingen hustru".
9. I ohambre lsepftrée. 33. 7Wlitt hfotells gloda namn ooh
10. "Mitt herrekap, [maxisen . rykte står på spel".
11. Vin. . frukt. . oclh champagne. 34. "Har ni cr 1plånbok kvart"
12. "Vill m val-Et gled och följa mig1  Rummet Nzo 24 skall göms i
hem, men blott tilll dörren 12" ordning.
13. Amelie har talpplat pomtnyckcln 3 . En upptäckt.
14. Hon följer Hilgeif till hotellet. 37. Amelie Valkner.
15. Badrummet aplterals till säng- 38. HEn säden töllp".
kammare. I 39. "Han har druckit mig fulsl, sllä..
16. I-Iorrn fnån Budapest på rum pet mig hit och stulit mine
I 24. smycken, ein-gain, kläder, allt..
17. I kornidolren. 40. Bohus! Polis!
18. "Milde himmel, nu har jag 41. Hei-rn från Budapest arreste-
glömt imintnets -munmtelmh . res.
19. Nettvalkten. 42. Konfnoniteltlionen. .
20. HMin men. . jeg kan. . ken. . 43. HUDet Var mitt rum, och :den där
jag vet 1ej Vad min man heter". damen. . H
21. Amelie tager fel på rum. 44. Annelie thai" aldrig förr :sett
22. Hon inslomner snart ljluvt i rum hertn från Budapest.
N :o 24. - 45. "Ja., ja. . nu kommer 1jag ihåg,
23. Herrn från Budapest återkome ldn-nkelt.
fmeir. 46. Htillger tilllkalllats .av bullret.
24. "Var jag då så full. . " 47. Hem-n från Budapest är för-
25. "Syn-d, att jag måste fara till tvivlad.
Budapest". 48. "Där än- h-an ju".
26. Horrn från Budapeth lämnar 49. Öms-esidlige förklaringar.
h otellet. - 50. Försvonings-fälstcn.
(Q
n
v t?
te


å?
e:
tå
.å Bern äga ej tillträde.
le
gg
äte

the så eåe me age tät age eget egt ege egg-we sewe eåe ene eae eae eäe we eäe 999 vä!

 

luleå ISHB Tryckeri Å R Norr-skenet

 

 

;

709 vag 4339 ya? gå? 4? 4533  é? 

qsegwowgwee eawowowge

93? få? GQ,ng 93? 999 909 fe, 7., Q., f., r., f., f., fe, f.

eae agge ewe

l
9

gg? gaggäw ägg få? mä? få? ägg åäö ÖQQQ 3349 gig, 969 709 vag fag tag få, fa, 709 Q, iväg 969 959 Om? 969 009 i, 9.1 991 7.1 få

0 ?&Q väg WW? ga? få? ägg gg?

ax

l

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1915
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain