#1382: Odeon

.aodäu!bc!b!wdhn!bdäneh

 

 

ÖVRE NORRLANDS STÖRSTA OCH PROPRASTE BIOGRAFTEATER

W

 

I Program

Lärdaghsöndag den 29-30 April

0000"

SIIlIIIIIIlIIIIII IIiII IIUIIIIII IfIIII!

VACKRA BILDSERIER.

[åka ren Som
bundsförulant

KOMEDI av FRANCIS MAIR.

En ung ofrälse man blir anställd
som sekreterare hos en över sin börd
mycket stolt baron. Sekreteraren
förälskar sig i baronens dotter och
hans kärlek besvaras, men baronen
vill ej höra talas om en så plebejisk
måg. Så bryter kriget ut, den unge
mannen utmärker sig, blir dekore-
rad med hederslegionen och vinner
sin sköna.

En väl inspelad iilrn med vackra
scenerier, präktigt återgivna karak-
tärer och lättflytande handling,

AVDELNINGAR :

Baronen och hans sekreterare.

Traktens goda fé.

Sekreteraren och slottsfröken.

På utflykt.

Kärleksförklaringen.

Besvarad kärlek.

Det unga paret överraskas.

"Min dotter skall ej gifta sig

under sitt stånd".

9. Ett regelrätt frieri.

10. Avvisad.

11. Slottsfröken insjuknar.

12. Kriget bryter ut.

18. Slaget Vid Mar-ne.

14. En ung hjälte.

15. Svårt sårad.

16. Oroande tidningsnotiser.

17. På sjukhuset.

18. En präktig läkare.

19. Hederslegionens krigskors.

20. Dekoreringen utföres av baro-
nen.

21. Ett överraskningens ögonblick.

22. "Fria så får Ni jal"

28. "J ag är nu krympling och mås-
te avstå".

24. "Hindra ej Er dotters lycka".

25. HHon blir aldrig återställd, om
hon ej får sin älskade".I

26. "Vill Ni göra mig äran att bli
min mä.g?" r

27. Ett lyckligt par.

obs! KINEToPHoN

1(s. k. talande film). I

msgwewwH

69000OÖQÖQOOOOOQQOOQQQOÖQOOQ

Biljettpris: 50 öre hela salen, barn 25 öre.

BARN ÄGA TILLIISR-ÄDE.

éämåadämäbdamåbdämibdämibdänibdäuibéQNEbéåmäwébdäuébdänåbdanibdansaeåmébdåmébéäwieéämåeäkni;dämäbéäuiädäwåbäämåbdåméhdäméäeämébdåmibdänibdämibdqnibdåmébdåmébgåmibdhmébdämébdämdämäbdämäeeämibéäwähdhmibd
Q, f.1f.1,.1f.9f., f., 0.1.-, ha 001001 fe, f.9fa1!.1 O.,f.g v09 Ö., 0.100, Q, f., f., f., fo, f., fog f., f., f., 0.9 f., f., f., fe, f., f., f., f., f., f.. f., få f.,v.1f.1f.1f.a 0., få av., f., f,,v f., Q, f., WWf.9 f.1f.,,.,å, 09,., f..f..f.1 f., f., f., f., fa1,.1 f., 0., f

q

epoapqguapqgqiquwgpmapegoqiqumipoäpqungqgnäpogpqgoqiuhpqgl
vnun:

 

Luleå 1916. Tryckeri-AB. Norrskenet

Information

Title:
Odeon
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain